صفحه 1- الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده

جستجو
الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده
وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع)وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع) ...وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام س ...جاد(ع) در ادعیه مربوط به شب قدر ماه م ...بارک رمضان از امام حسن مجتبی(ع) و اما
وحدت وجود ، امام سجاد ، امام حسن ، وجود ، تجلی ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ ، یا ظاهرا فی بطونه ، لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین ، معروف عند کل جاهل ، إنما عرف الله من عرفه بالله ، کل باطن غیره غیر ظاهر ، کل ظاهر غیره غیر باطن ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان اهل بیت ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ و یا ظاهرا فی بطونه یا باطنا لیس یخفى یا ظاهرا لیس یرى یا موصوفا لا یبلغ بکینونیته موصوف و لا حد محدود یا غائبا غیر مفقود و یا شاهدا غیر مشهود یطلب فیصاب و لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین و لا بحیث أنت نور النور و رب الأرباب أحطت بجمیع الأمور سبحان من‏ لیس کمثله شی‏ء و هو السمیع البصیر سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده ، یا باطنا فی ظهوره ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لاتحجبه السواتر ، پری رو تاب مستوری ندارد ، چو در بندی ز روزن سر برآرد ، معروف عند کل جاهل ، تعرفت الی فی کل شیء ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، موصوف بالآیات ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، موصوف بالآیات ، و کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، انا عند ظن عبدی بی ، لم یخل منه السماوات و الارض و ما بینهما طرفه عین ، و هو معکم اینما کنتم ، لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین ، أنت نور النور ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ، لیس کمثله شیء ، و لم یکن له شریک فی الملک ، و هو السمیع البصیر ، لم یلد فیکون موروثا هالکا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهرا فی بطونه ، کل باطن غیره غیر ظاهر و کل ظاهر غیره غیر باطن ، لاتحجبه السواتر ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، و الله من ورائهم محیط ، و لله ما فی السماوات وما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا ، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، تنزه عن مجانسه مخلوقاته ، لیس شیء غیره ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، هو الاول و الآخر والظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ،
1151 بازدید، دوشنبه سوم آبان ۹۵
نورنور ... محیی الدین بن عربی(قدس سره)در کتاب ... المعرفه می فرمایند: ((اعلم أن النور ... یدرک و یدرک به. و الظلمة تدرک و لا ی
وحدت وجود ، وجود ، نور ، الله نور السماوات و الارض ، اعلم أن النور یدرک و یدرک به. و الظلمة تدرک و لا یدرک بها. و قد یعظم النور بحیث أن یدرک و لا یدرک به. و یقرب بحیث أن لا یدرک و یدرک به. و لا یکون إدراک النور إلا بنور فی المدرک و المدرک لا بد من ذلک عقلا و شرعا ، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لا تدرک معرفه الله الا بالله ، قد علم اولوالالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما هیهنا ، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی ، له ما فی السماوات و ما فی الارض ، و لله ملک السماوات و الارض ، و لم یکن له شریک فی الملک ، لایملکون مثقال ذره فی السماوات و لا فی الارض ، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لم یخرج منه شیء ، لیس شیء غیره ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، بیدک الخیر ، و الشر لیس الیک ، کل شیء هالک الا وجهه ، و اشرقت الارض بنور ربها ، و ضل عنکم ما کنتم تزعمون ، من زعم أنه یعرف اللّه بحجاب أو بصوره أو بمثال فهو مشرک ، انما یعرف الله من عرفه بالله ، فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه انما یعرف غیره ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک و متی بعدت حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک عمیت عین لا تراک علیها رقیبا ، همه عالم به نور اوست پیدا ، کجا او گردد از عالم هویدا ، الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه ، لیس شیء غیره ، موصوف بالآیات ، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور ، ختم الله علی قلوبهم ، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ، طبع الله علی قلوبهم ، و من یدع مع الله الها آخر لابرهان له به فانما حسابه عند ربه ، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و اباؤکم ماانزل الله بها من سلطان ، اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمئان ماء ،
502 بازدید، جمعه هفتم آبان ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی