صفحه 1- حتی یکون هو المظهر لک

جستجو
حتی یکون هو المظهر لک
وحدت وجود به زبان سادهوحدت وجود به زبان ساده ...وحدت وجود به زبان ساده وحدت وجود می گ ...وید که ما در عالم یک وجود بیشتر نداری ...م :هو الاول و الآخر والظاهر و الباطن
وحدت وجود به زبان ساده ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، وحدت وجود ، ان الله لغنی عن العالمین ، واحد لا شریک له و لا شی‏ء معه‏ فرد لا ثانی معه ، و لم یکن له شریک فی الملک ، الذی له ملک السماوات و الارض و لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا ، لم یلد و لم یولد ، لم یخرج منه شیء ، واحد لا بعدد ، ما لا ثانی له ، انه بکل شیء محیط ، الا انهم فی مریه من لقاء ربهم الا انه بکل شیء محیط ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، و هو معکم اینما کنتم ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، و لله المشرق و المغرب اینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، لیس شیء غیره ، ان تتعرف الی فی کل شیء ، تعرفت الی فی کل شیء ، الغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک ، لا تدرک معرفه الله الا بالله ، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و تعرف نفسک به و لاتعرف نفسک بنفسک من نفسک ، و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه ، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل ، والله خلقکم و ما تعملون ، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی ، یا من لایعبد الا هو ، و لایمکن الفرار من حکومتک ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، کل من علیها فان ، و یمدهم فی طغیانهم یعمهون ، یایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید ، و ما قدروا الله حق قدره ، ما عرفناک حق معرفتک ، معروف عند کل جاهل ، و الی الله المصیر ، ان القوه لله جمیعا ، ان العزه لله جمیعا ، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله لهو الغنی الحمید ، انا لله و انا الیه راجعون ،
3917 بازدید، چهارشنبه هفدهم شهریور ۹۵
وحدت وجود از زبان امام حسین(ع)وحدت وجود از زبان امام حسین(ع) ...وحدت وجود از زبان امام حسین(ع) در این ... نوشتار به شرح فرازهایی از دعای عرفه ...می پردازیم که امام حسین(ع)در آن صراحت
وحدت وجود ، امام حسین ، تجلی ، وحدت وجود در روایات ، الغیرک من الظّهور ما لیس لک ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، موصوف بالآیات ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لاتدرک معرفه الله الا بالله ، اعرفوا الله بالله ، ما رایت شیئا الا و رایت الله قبله و معه و بعده و عنده ، الله نور السموات و الارض ، ان تتعرّف الیّ فی کلّ شی‏ء حتی لا اجهلک فی شی‏ء ، ماذا وجد من فقدک و ماالذی فقد من وجدک ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، دعای عرفه ، متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک ، الهی علمت باختلاف الاثار و تنقّلات الاطوار انّ مرادک منّی ان تتعرّف الیّ فی کلّ شی‏ء حتی لا اجهلک فی شی‏ء ، امر الله کله عجیب الا انه قد احتج علیکم بما قد عرفکم من نفسه ، الهی کیف اعزم و انت القاهر و کیف لا اعزم و انت الآمر ، ان القوه لله جمیعا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، ماذا وجد من فقدک و ماالذی فقد من وجدک ، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیست بشیء منها ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، له ملک السماوات و الارض ، تعرفت لکل شیء فما جهلک شیء و انت الذی تعرفت الی فی کل شیء فرایتک ظاهرا فی کل شیء و انت الظاهر لکل شیء ، فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، جل جناب الحق ان یعرف فی ذاته و لکن یعرف فی الاشیاء ، المتجلی لخلقه بخلقه ، تعرفت الی فی کل شیء ، ان هاهنا لعلما جما لو اصبت له حمله ، لاتحجبه السواتر ، بالله عرفت الاشیاء ، بم عرفت الله ، الله نور السموات و الارض ، ما رایت شیئا الا و رایت الله قبله و معه و بعده و عنده ، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله ، فإن الوجود هو الحق ، اعرفوا الله بالله ، و لاتدرک معرفه الله الا بالله ، موصوف بالآیات ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، حتی یکون هو المظهر لک ، الغیرک من الظّهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، متی غبت حتّی تحتاج الی دلیلٍ یدلّ علیک و متی بعدت حتّی تکون الآثار هی الّتی توصل الیک ،
985 بازدید، پنج شنبه هجدهم شهریور ۹۵
نورنور ... محیی الدین بن عربی(قدس سره)در کتاب ... المعرفه می فرمایند: ((اعلم أن النور ... یدرک و یدرک به. و الظلمة تدرک و لا ی
وحدت وجود ، وجود ، نور ، الله نور السماوات و الارض ، اعلم أن النور یدرک و یدرک به. و الظلمة تدرک و لا یدرک بها. و قد یعظم النور بحیث أن یدرک و لا یدرک به. و یقرب بحیث أن لا یدرک و یدرک به. و لا یکون إدراک النور إلا بنور فی المدرک و المدرک لا بد من ذلک عقلا و شرعا ، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لا تدرک معرفه الله الا بالله ، قد علم اولوالالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما هیهنا ، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی ، له ما فی السماوات و ما فی الارض ، و لله ملک السماوات و الارض ، و لم یکن له شریک فی الملک ، لایملکون مثقال ذره فی السماوات و لا فی الارض ، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لم یخرج منه شیء ، لیس شیء غیره ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، بیدک الخیر ، و الشر لیس الیک ، کل شیء هالک الا وجهه ، و اشرقت الارض بنور ربها ، و ضل عنکم ما کنتم تزعمون ، من زعم أنه یعرف اللّه بحجاب أو بصوره أو بمثال فهو مشرک ، انما یعرف الله من عرفه بالله ، فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه انما یعرف غیره ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک و متی بعدت حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک عمیت عین لا تراک علیها رقیبا ، همه عالم به نور اوست پیدا ، کجا او گردد از عالم هویدا ، الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه ، لیس شیء غیره ، موصوف بالآیات ، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور ، ختم الله علی قلوبهم ، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ، طبع الله علی قلوبهم ، و من یدع مع الله الها آخر لابرهان له به فانما حسابه عند ربه ، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و اباؤکم ماانزل الله بها من سلطان ، اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمئان ماء ،
502 بازدید، جمعه هفتم آبان ۹۵
فقر وجودیفقر وجودی ... امکان فقری در اصطلاح فلسفی به این ...معناست که یک ماهیت علاوه بر صفات، در ...ذات خودش هم برای اینکه در عالم خارجی
تخلقوا باخلاق الله ، اسمای حسنی ، اسمای غیر حسنی ، و تعلم ان ما فیه له و به ، و تعرف نفسک به و لاتعرف نفسک بنفسک من نفسک ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، تجلی ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، فقر وجودی ، فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، الغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک ، تعرفت الی فی کل شیء ، فی وجوده مفتقر الیک ، کیف‏ یستدل‏ علیک بما هو فى وجوده مفتقر الیک ، وجود ، ماهیت ، وحدت وجود ، فقر مخلوقات به خداوند ، تجلی و امکان فقری ، امکان فقری و تجلی ،
264 بازدید، جمعه شانزدهم تیر ۹۶
فنا و بقافنا و بقا ... به این سه دسته از نصوص دینی که ذ ...کر می شود،توجه کنید. دسته اول: ...عبارت زیر از دعای شریف و آسمانی جوشن
یا من کل شیء موجود به ، فنا و بقا ، فنای فی الله ، بقای بالله ، قرب نوافل ، قرب فرائض ، کیف یستدل بمن هو فی وجوده مفتقر الیک ، فقر وجودی ، و هو العلیم الحکیم ، و هو السمیع البصیر ، و هو العزیز الحکیم ، و هو الغنی الحمید ، و هو القوی العزیز ، له الأسماء الحسنی ، غنی کل فقیر و عز کل ذلیل و قوه کل ضعیف ، اسمای غیر حسنی ، اسمای حسنی ، ان القوه لله جمیعا ، ان العزه لله جمیعا ، یا من له الصفات العلی ، اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ ، لا مؤثر فی الوجود الا الله ، و تعرف نفسک به و لا تعرف نفسک بنفسک من نفسک ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، لا حول و لا قوه الا بالله ، لا مؤثر فی الوجود الا الله ، ​کل من علیها فان ، و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام ، ملائکه مهیمین ، الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله ، لا نبی بعدی ، نبوت تشریعی ، نبوت انبائی ، نبی و رسول ، نبی ، رسول ، واحد لا بعدد ، تشهد له المرایا لا بمحاضره ، لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه ، الفناء فی المشاهده ، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنظُرُونَ ، حی لایموت ، الا من شاء الله ، نفخ صور ، نفخه صور اول ، نفخه صور دوم ، هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ، ثبت است بر جریده عالم دوام ما ، لاتحجبه السواتر ، و لله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، تعرفت الی فی کل شیء فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، أنا الحق ، حسین منصور حلاج ، عمریست که ما از خم وحدت مستیم ، شیشه کثرت این طایفه را بشکستیم ، اینکه گویند فنا هست غلط می گویند ، تا خدا هست دراین معرکه ما هم هستیم ، وجه الله ، نحن وجه الله الذی یوتی منه ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، بکم فتح الله و بکم یختم ، بکم ینزل الغیث ، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه ، ذکرکم فی الذاکرین و أسماؤکم فی الأسماء و أجسادکم فی الأجساد و أرواحکم‏ فی‏ الأرواح‏ و أنفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور ، انا عین الله ، لسانه الصادق ، اذن الله الواعیه ، قرب فرائض ، بالله عرفت الاشیاء ، إنه لیتقرب إلی بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته کنت‏ سمعه‏ الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها ، اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون ، دی شانه زد آن ماه خم گیسو را ، بر چهره بریخت زلف عنبر بو را ، پوشید بدین حیله رخ نیکو را ، تا هر که نه محرم نشناسد او را ، الغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک ، احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور ، لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه ، هر کجا ویران بود آنجا امید گنج هست ، گنج حق را می نجویی در دل ویران چر ، أنا عند القلوب المنکسره ، هر نفس نو می شود دنیا و ما ، بی خبر از نو شدن اندر بقا ، ای زعشقت عالمی ویران شده ، قصد این ویرانه کردی عاقبت ، من تو را مشغول می کردم دلا ، یاد آن افسانه کردی عاقبت ، آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست ، عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی ، یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الآخره هم غافلون ، سفر کردم به هر شهری دویدم ، به لطف و حسن تو کس را ندیدم ، ز هجران و غریبی باز گشتم ، دگرباره بدین دولت رسیدم ، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش ، بازجوید روزگار وصل خویش ، ز باغ روی تو تا دور گشتم ، نه گل دیدم نه یک میوه بچیدم ، به بدبختی چو دور افتادم از تو ، ز هر بدبخت صد زحمت شنیدم ، چه گویم مرده بودم بی تو مطلق ، خدا از نو دگر بار آفریدم ، انک میت و انهم میتون ، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق ، بر او نمرده به فتوی من نماز کنید ، مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم ، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم ، گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم ، در هوس بال و پرش بی پر و پر کنده شدم ، ما به خرمنگاه جان باز آمدیم ، جانب شه همچو شهباز آمدیم ، سیر گشتیم از غریبی و فراق ، سوی اصل و سوی آغاز آمدیم ، ​انا لله و انا الیه راجعون ، ارجعی الی ربک ، وارهیدیم از گدایی و نیاز ، پای کوبان جانب ناز آمدیم ، در کنار محرمان جان پروریم ، چونک اندر پرده راز آمدیم ، او کمند انداخت و ما را برکشید ، ما به دست صانع انگار آمدیم ، الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله ، پیش از آن کین خانه ویران کرد اجل ، حمد لله خانه پرداز آمدیم ، لا حول و لا قوه الا بالله ، نان ما پخته است و بویش می رسد ، تا به بوی نان به خباز آمدیم ، هین خمش کن تا بگوید ترجمان ، کز مذلت سوی اعزاز آمدیم ، غنی کل فقیر و عز کل ذلیل و قوه کل ضعیف ، و لله الحمد رب العالمین ،
462 بازدید، چهارشنبه هجدهم مرداد ۹۶
حقیقت اولحقیقت اول ... "هستی حق تبارک و تعالی پیداتر ... از هستی هاست که به خود پیداست و پیدا ...یی هستی ها بدوست((الله نور السماوات و
الغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک ، شیء بحقیقه الشیئیه ، الله نور السماوات و الارض ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله و لاتدرک معرفه الله الا بالله ، أنت نور النور ، حق الیقین فی معرفه رب العالمین شیخ محمود شبستری ،
108 بازدید، سه شنبه چهاردهم شهریور ۹۶
نص بیست و دومنص بیست و دوم ... اعیان ثابته یا همان صورت علمی ماهی ...ات با آفرینش عالم هرگز دارای وجودی بر ...ای خودشان نشده اند؛زیرا طبق"توحی
کیف یستدل علیک بمن هو فی وجوده مفتقر الیک ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، هو حیات کل شیء و نور کل شیء ، کل شیء قائم به ، غنی کل فقیر ، عز کل ذلیل ، قوه کل ضعیف ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، لا حول و لا قوه الا بالله ، ان القوه لله جمیعا ، قال الله تبارک و تعالى يا ابن آدم بمشيتي کنت أنت الذي تشاء لنفسک ما تشاء و بقوتي أديت إلي فرائضي و بنعمتي قويت‏ على‏ معصيتي‏ ، من‏ زعم‏ أن‏ المعاصي‏ بغير قوة الله فقد کذب على الله و من کذب على الله أدخله الله النار. ، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ، قال انما اوتیته علی علم عندی ، واحد لا بعدد ، نصوص صدرالدین قونوی ، وحدت وجود ،
49 بازدید، جمعه سیزدهم بهمن ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی