صفحه 1- ذات خداوند

جستجو
ذات خداوند
توحید و کفر و شرکتوحید و کفر و شرک ...           ...       ابتدا به شرح ...معنای لغوی توحید و کفر و شرک می پرداز
توحید ، شرک ، کفر ، وحدت عددی ، وحدت احدی ، توحید وجود ، اسمای حسنی ، بینونت صفت ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، معروف عند کل جاهل ، هویت غیبیه ، ذات خداوند ، مظاهر اسماء ، من عبد الله بالتوهم فقد کفر ، ذاته حقیقه ، اسمائه تعبیر ، افعاله تفهیم ، کنهه تفریق بینه و بین خلقه ، الاسم صفه لموصوف ، کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، واحد لا بعدد ، لک یا الهی وحدانیه العدد ، ان الشرک لظلم عظیم ، لک یا الهی وحدانیه العدد ، واحد لا بعدد ، کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه ، من عبد الله بالتوهم فقد کفر و من عبد الاسم‏ دون المعنى فقد کفر و من عبد الاسم‏ و المعنى فقد أشرک و من عبد المعنى بإیقاع الأسماء علیه بصفاته التی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته‏ فأولئک أصحاب أمیر المؤمنین (ع) حقا ، الاسم صفه لموصوف ، ألا إن لکل أمة مجوس‏ [مجوسا]، و مجوس‏ هذه الأمة الذین یقولون لا قدر و یزعمون أن المشیة و القدرة إلیهم و لهم ، ألا إن لکل أمة مجوس‏ [مجوسا]، و مجوس‏ هذه الأمة الذین یقولون لا قدر و یزعمون أن المشیة و القدرة إلیهم و لهم ، امر بین الامرین ، وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمین ، انطباق اسم بر معنا ، أسماؤه تعبیر و أفعاله‏ تفهیم‏ و ذاته حقیقة و کنهه تفریق بینه و بین خلقه ، اسمائه تعبیر ، افعاله تفهیم ، ذاته حقیقه ، کنهه تفریق بینه و بین خلقه ، معروف عند کل جاهل ، من عبد الله بالتوهم فقد کفر ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، من زعم أنه یعبد المعنى بالصفة لا بالإدراک فقد أحال على غائب‏ ، کنهه تفریق بینه و بین خلقه ، فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُون‏ ، هو الرجل یقول: لو لا فلان لهلکت ، واحد لابعدد ، واحد لابعدد ، لیس شیء غیره ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، کثرت در وحدت ، وحدت در کثرت ،
518 بازدید، شنبه شانزدهم بهمن ۹۵
وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مصطفی(ص)وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مصطفی(ص) ...وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مص ...طفی(ص) در کتاب معانی الاخبار ابن بابو ...یه(رحمه الله علیه) حدیثی از پیامبر اک
وحدت وجود ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان پیامبر ، کان الله و لم یکن شیء غیره ، کان الله و لم یکن معه شیء ، ظاهره فی باطنه ، باطنه فی ظاهره ، نفی الصفات عنه ، توحید ، هویت غیبیه ، ذات خداوند ، حفت النار بالشهوات و حفت الجنه بالمکاره ، یطلب بکل مکان ، غائب غیر مفقود ، حاضر غیر محدود ، معرفت ، علم حضوری ، علم حصولی ، لم‏ یخل‏ منه‏ مکان‏ طرفة عین ، فأینما تولوا فثم وجه الله ، هو فی کل مکان‏ موجود بآیاته ، نور أنی أراه ، الله نور السماوات و الارض ، من عبدالله بالتوهم فقد کفر ، ذکر کثیر ، معرفت نفس ، من عرف نفسه فقد عرف ربه ، رب ارنی الاشیاء کما هی ، اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه ، معرفه النفس انفع المعارف ، افضلکم إیمانا أفضلکم معرفه ، وجود و ماهیت ،
788 بازدید، جمعه یازدهم فروردین ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی