صفحه 1- رب ارنی الاشیاء کما هی

جستجو
رب ارنی الاشیاء کما هی
وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مصطفی(ص)وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مصطفی(ص) ...وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مص ...طفی(ص) در کتاب معانی الاخبار ابن بابو ...یه(رحمه الله علیه) حدیثی از پیامبر اک
وحدت وجود ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان پیامبر ، کان الله و لم یکن شیء غیره ، کان الله و لم یکن معه شیء ، ظاهره فی باطنه ، باطنه فی ظاهره ، نفی الصفات عنه ، توحید ، هویت غیبیه ، ذات خداوند ، حفت النار بالشهوات و حفت الجنه بالمکاره ، یطلب بکل مکان ، غائب غیر مفقود ، حاضر غیر محدود ، معرفت ، علم حضوری ، علم حصولی ، لم‏ یخل‏ منه‏ مکان‏ طرفة عین ، فأینما تولوا فثم وجه الله ، هو فی کل مکان‏ موجود بآیاته ، نور أنی أراه ، الله نور السماوات و الارض ، من عبدالله بالتوهم فقد کفر ، ذکر کثیر ، معرفت نفس ، من عرف نفسه فقد عرف ربه ، رب ارنی الاشیاء کما هی ، اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه ، معرفه النفس انفع المعارف ، افضلکم إیمانا أفضلکم معرفه ، وجود و ماهیت ،
788 بازدید، جمعه یازدهم فروردین ۹۶
نص سیزدهمنص سیزدهم ... شیخ صدرالدین قونوی(اعلی الله مقامه ...) در این نص به بالاترین درجه علم به ی ...ک شیء اشاره می کنند. درباره بالا
وحدت وجود ، صدر الدین قونوی ، نصوص ، و هو بکل شیء علیم ، علم مخلوقات به خداوند ، علم خداوند به مخلوقات ، نهایت درجه علم ، المعرفة من‏ صنع‏ من‏ هی‏؟ قال:من صنع الله لیس للعباد فیها صنع ، رب ارنی الاشیاء کما هی ، نشانه های علم به حقیقت یک مخلوق ، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی ، وراء ما لایتناهی بما لایتناهی ،
186 بازدید، شنبه بیست و چهارم تیر ۹۶
نص چهاردهمنص چهاردهم ... در"نص سیزدهم"یکی از نشان ...ه های اینکه به آخرین درجه علم نسبت به ... یک مخلوق دست پیدا کرده ایم، اتصال آن
نص چهاردهم نصوص صدرالدین قونوی ، یلی الحقی ، یلی الخلقی ، رب ارنی الاشیاء کما هی ، معروف عند کل جاهل ، تعرفت الی فی کل شیء فرایتک ظاهرا فی کل شیء ،
117 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم مرداد ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی