صفحه 1- لم یلد

جستجو
لم یلد
توحید وجودتوحید وجود ...           ...           & ...nbsp;      اولین تو
وحدت وجود ، توحید وجود ، توحید ، شرک ، قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم یلد ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، ان الله هو الحق ، ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر ، سوره توحید ، قل هو الله احد ، ما لا ثانی له لایدخل فی باب الاعداد ، احد لا بتاویل عدد ، الذی لا جوف له ، لم یلد و لم یولد ، لم یخرج منه شیء ، و لم یکن له کفوا احد ، و ما یومن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون ، توحید در قرآن ، وحدت وجود در قرآن ، شرک ، شرک خفی ، ما لا ثانی له لایدخل فی باب الاعداد ،
706 بازدید، شنبه بیستم شهریور ۹۵
توحید مالکیتتوحید مالکیت ...           ...           & ...nbsp;nbsp;     از دید
توحید مالکیت ، وحدت وجود ، و لم یکن له شریک فی الملک ، مالکیت ، له ملک السماوات و الارض ، له ما فی السموات و ما فی الارض ، لم یتخذ ولدا ، لم یخرج منه شیء ، لم یلد ، لله ملک السموات و الارض ، مالک الملک ، تؤتی الملک من تشاء ، تنزع الملک ممن تشاء ، لا یملکون مثقال ذره ، قالو اتخذ الله ولدا ، الذی له ملک السماوات و الارض و لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک ، لم یلد و لم یولد ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون ، لله ملک السماوات و الارض ، أمن یملک السمع و الابصار ، و لم یتخذ ولدا ، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء ، این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست ، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم ، لایملکون لانفسهم نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حیاه و لا نشورا ، قل ادعو الذین زعمتم من دون الله لایملکون مثقال ذره فی السماوات والارض و مالهم فیهما من شرک و ما لهم منهم من ظهیر ، مثقال ذره ،
904 بازدید، دوشنبه بیست و نهم شهریور ۹۵
وحدت وجود از زبان امام باقر(ع)وحدت وجود از زبان امام باقر(ع) ...وحدت وجود از زبان امام باقر(ع) در این ... پست سعی داریم به شرح وحدت وجود از زب ...ان امام باقر(ع)بپردازیم و پیرامون روا
امام باقر(ع) ، وحدت وجود ، صمد ، تجلی ، ماهیت ، لم یزل و لایزال فردا صمدا ، لم یلد ، لم یخرج منه شیء ، کان الله و لم یکن معه شیء ، لم یتخذ صاحبه و لا ولدا ، صمد ، الصمد الذی لا جوف له‏ ، لم یلد فیکون موروثا هالکا ، تفویض ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، وحدت وجود از زبان اهل بیت ، وحدت وجود در روایات ،
827 بازدید، سه شنبه بیستم مهر ۹۵
فص ادریسیفص ادریسی ... علو و بلندی بر دو نوع است:یکی بلند ...ی و علو مکانی و یکی هم علو مکانت شیخ ...از این آیه سوره مریم استفاده می کند ک
تجلی ، وحدت وجود ، خلق ، وجود ، فص حکمه قدوسیه فی کلمه ادریسیه ، فص ادریسی ، و رفعناه مکانا علیا ، و انتم الاعلون و الله معکم و لن یترکم اعمالکم ، و انتم الاعلون ، انما تجزون ما کنتم تعملون ، و لن یترکم اعمالکم ، سبح اسم ربک الاعلی ، وراء ما لا یتناهی بما لا یتناهی ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، الرحمن علی العرش استوی ، و لاتدع مع الله اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون ، و لله غیب السماوات و الارض الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون ، لیس شیء غیره ، کل من علیها فان ، له ملک السماوات و الارض ، له ملک السماوات و ما فی الارض ، تتعرف الی فی کل شیء ، حتی لا اجهلک فی شیء ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، اللهم انی اسالک من علوک باعلاه و کل علوک عال اللهم انی اسالک بعلوک کله ، و هو العلی العظیم ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، و هو معکم اینما کنتم ، تشهد له المرائی لا بمحاضره ، فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، لا تکرار فی التجلی ، سبحان من لم یزل و لایزال فردا صمدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا ، لم یلد و لم یولد ، لیس شیء غیره ، کذلک لم یزل و لایزال ابد الآبدین ، و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هوالعزیز الحکیم ، ان العزه لله جمیعا ، ان القوه لله جمیعا ، و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم ، علو مکان ، علو مکانی ، علو مکانت ، و هو معکم اینما کنتم ،
424 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم مهر ۹۵
وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع)وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع) ...وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام س ...جاد(ع) در ادعیه مربوط به شب قدر ماه م ...بارک رمضان از امام حسن مجتبی(ع) و اما
وحدت وجود ، امام سجاد ، امام حسن ، وجود ، تجلی ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ ، یا ظاهرا فی بطونه ، لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین ، معروف عند کل جاهل ، إنما عرف الله من عرفه بالله ، کل باطن غیره غیر ظاهر ، کل ظاهر غیره غیر باطن ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان اهل بیت ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ و یا ظاهرا فی بطونه یا باطنا لیس یخفى یا ظاهرا لیس یرى یا موصوفا لا یبلغ بکینونیته موصوف و لا حد محدود یا غائبا غیر مفقود و یا شاهدا غیر مشهود یطلب فیصاب و لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین و لا بحیث أنت نور النور و رب الأرباب أحطت بجمیع الأمور سبحان من‏ لیس کمثله شی‏ء و هو السمیع البصیر سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده ، یا باطنا فی ظهوره ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لاتحجبه السواتر ، پری رو تاب مستوری ندارد ، چو در بندی ز روزن سر برآرد ، معروف عند کل جاهل ، تعرفت الی فی کل شیء ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، موصوف بالآیات ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، موصوف بالآیات ، و کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، انا عند ظن عبدی بی ، لم یخل منه السماوات و الارض و ما بینهما طرفه عین ، و هو معکم اینما کنتم ، لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین ، أنت نور النور ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ، لیس کمثله شیء ، و لم یکن له شریک فی الملک ، و هو السمیع البصیر ، لم یلد فیکون موروثا هالکا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهرا فی بطونه ، کل باطن غیره غیر ظاهر و کل ظاهر غیره غیر باطن ، لاتحجبه السواتر ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، و الله من ورائهم محیط ، و لله ما فی السماوات وما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا ، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، تنزه عن مجانسه مخلوقاته ، لیس شیء غیره ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، هو الاول و الآخر والظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ،
1257 بازدید، دوشنبه سوم آبان ۹۵
توحید حمدتوحید حمد ...           ...           & ...nbsp;     در ابتدای سوره ف
وحدت وجود ، تجلی ، وجود ، ماهیت ، حمد ، توحید حمد ، الحمد لله رب العالمین ، لله الحمد ، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی ، و لئن سالتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لایعلمون ، لم یلد فیکون موروثا هالکا ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، قل ان کان للرحمن ولد فنا اول العابدین ، وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبیرا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَکیمُ الْخَبیر ، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل ، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم ، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم ، له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدین‏ ،
450 بازدید، پنج شنبه یازدهم آذر ۹۵
فص یوسفیفص یوسفی ... خیال از منظر دقیق به دو نوع تقسیم ...می گردد.یکی قوه خیالی که هر شخص برای ...خود دارد و در آن هر صورتی را می تواند
فص یوسفی ، وحدت وجود ، فصوص الحکم ، ابن عربی ، تجلی ، تاویل احادیث ، تعبیر خواب ، فص حکمه نوریه فی کلمه یوسفیه ، عالم خیال ، خیال مطلق ، عالم مثال ، مثال مطلق ، خیال مقید ، الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا ، خیال مقید ، تأویل احادیث ، تاویل احادیث ، إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ، هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا ، وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَایَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّی حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِی إِذْ أَخْرَجَنِی مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِکُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِی وَبَیْنَ إِخْوَتِی إِنَّ رَبِّی لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ ، الناس نیام فاذا ماتو انتبهوا ، تشهد له اعلام الوجود ، ذلک بان الله هوالحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر ، أسماؤه‏ تعبیر و أفعاله تفهیم و ذاته حقیقة ، الم تر الی ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ، فقلت: و أی شی‏ء الظلال؟قال‏:أ لم تر إلى ظلک‏ فی‏ الشمس‏ شی‏ء، و لیس بشی‏ء ، له ما فی السماوات و ما فی الارض ، و لم یکن له شریک فی الملک ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، یا من دل علی ذاته بذاته و تنزه عن مجانسه مخلوقاته ، انَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا ، فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء ، و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ إِذاً سَمْعَهُ اَلَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ اَلَّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ اَلَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ اَلَّتِی یَبْطِشُ بِهَا ، لم یخرج منه شیء ، لم یلد ، الواحد القهار ، یا صاحبی السجن ءأرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار ، احدیت کثرت ، احدیت عین ، و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه ،
390 بازدید، یکشنبه دهم بهمن ۹۵
احدیت و واحدیتاحدیت و واحدیت ...           ...           & ...nbsp;nbsp;   پس از "هویت
احدیت و واحدیت ، احدیت جمع ، احدیت کثرت ، احدیت عین ، الواحد القهار ، احد ، احدیت اسمائی ، احدیت ذات ، الأحد هو اسم الذات باعتبار انتقاء تعدد الصفات و الأسماء و النسب و التعینات عنها ، نظام توحیده نفی‏ الصفات‏ عنه ، کان الله و لم یکن شیء غیره ، کان الله و لم یکن شیء غیره ، الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد ، توحد بالربوبیة و خص نفسه بالوحدانیة و استخلص بالمجد و الثناء و تفرد بالتوحید و المجد و السناء و توحد بالتحمید ، فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، إن الله عز و جل تبارکت أسماؤه و تعالى فی علو کنهه أحد توحد بالتوحید فی‏ توحده‏ ثم‏ أجراه‏ على‏ خلقه‏ فهو أحد صمد ملک قدوس یعبده کل شی‏ء و یصمد إلیه و وسع کل شی‏ء علما ، أحدیة الجمع اعتبارها من حیث هی هی بلا إسقاطها و بلا إثباتها بحیث یندرج فیها نسب الحضرة الواحدیة المذکورات ، الواحدیة اعتبار الذات من حیث انتشاء الأسماء منها و واحدیتها بها مع تکثرها بالصفات ، أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ ، لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً لاَصْطَفى‏ مِمَّا یَخْلُقُ ما یَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّار ، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِیَاءَ لَا یَمْلِکُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکَاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ، لم یلد ، الواحد القهار ، احد ، قل هو الله احد ، یا صاحِبَیِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّار ، یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا یَخْفى‏ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَیْ‏ءٌ لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّار ، «لمن الملک الیوم»؟ فیرد على نفسه‏ «لله الواحد القهار» أین الجبارون؟ و أین المتکبرون؟ و أین الذین أدعوا معى إلها آخر ، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار ، لمن الملک الیوم‏، ثم تنطق أرواح أنبیائه و رسله و حججه، فیقولون: لله الواحد القهار ، لیس‏ بقادر من‏ قارنه‏ ضد أو ساواه ند ، ان القوه لله جمیعا ، فلیس له فیما خلق ضد و لا له فیما ملک ند و لم یشرکه فی ملکه أحد الواحد الأحد الصمد المبید للأبد و الوارث للأمد الذی لم یزل و لا یزال وحدانیا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، احدی الذات ، احدی الصفات ، احدی التعلق ، احدی الافعال ، موصوف بالآیات معروف‏ بالعلامات‏ ، صفات فعل ، صفات ذاتی ، صفات ذات ، و کان الله عزیزا حکیما ،
952 بازدید، جمعه ششم اسفند ۹۵
نص دهمنص دهم ... شیخ کبیر صدرالدین قونوی(قدس سره ال ...شریف) در ابتدای این نص اشاره می فرمای ...ند که وجود خدا از آن حیث که یک وجود ص
والله یرزق من یشاء بغیر حساب ، هویت غیبیه ، ذات خدا ، تجلی ، وحدت وجود ، یرزق من یشاء بغیر حساب ، کل شیء عنده بمقدار ، انا کل شیء خلقناه بقدر ، ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنها مبعدون ، نفی الصفات عنه ، بساطت وجود ، احتجب بنوره ، واحد لابعدد ، احدیت ذات ، احدیت عین ، اسم ذاتی ، اسم صفاتی ، اسم فعلی ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند ، باده از جام تجلی صفاتم دادند ، هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب ، محیی الدین بن عربی ، و آتاکم من کل ما سألتموه ، عارف بالمجهول ، معروف عند کل جاهل ، هو یمسک الأشیاء بأظلتها ، قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم یلد و لم یولد ، و لم یکن له کفوا احد ، لیس شیء غیره ، فردانیا لا خلقه فیه و لا هو فی خلقه ، هو معکم اینما کنتم ، علا فقرب و دنا فبعد ، لم یولد فیشارک ، لم یلد فیورث ، ان العزه لله جمیعا ، ان القوه لله جمیعا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل ، و الله خلقکم و ما تعملون ، الباطن لا یقال فیم ، حجاب نوری ، نصوص صدر الدین قونوی ، اسماء ذاتی ، اسماء صفاتی ، اسماء فعلی ، یدخل الجنة من أمتی سبعون‏ ألفا بغیر حساب‏ ثم التفت إلى علی(ع) و قال هم شیعتک یا علی و أنت إمامهم‏ ، کنت من بعض حسناته ، غیر محسوس و لا مجسوس ، علا فقرب و دنا فبعد ، هو معکم اینما کنتم ، لا تحویه ارضه ، لا تقله سماواته ، و لا لارادته فصل ، اسفل سافلین ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، و أما الباطن فلیس على معنى الاستبطان‏ للأشیاء بأن یغور فیه ،
257 بازدید، دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۹۶
نکاحنکاح ... نکاح در ادبیات روزمره ما به معنای ...پیوند ازدواج میان یک زن و یک مرد می ب ...اشد که میتواند به تولید یک فرد دیگر ب
نکاح بین اسماء حسنی ، خلق تقدیری ، خلق تکوینی ، و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین ، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ، خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساءا ، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی ، ان ربکم الله ، العلم امام العمل و العمل تابعه ، و للرجال علیهن درجه ، و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم ، ​ ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کالرمیم ، وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناکُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنین‏ ، آسمان مرد و زمین زن در خرد ، هرچه آن انداخت این می‌پرورد ، النکاح الساری فی جمیع الذراری ، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ، یولج الیل فی النهار و یولج النهار فی الیل ، أَشْهَدُ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْمُتَفَرِّدُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ ، دیع السماوات و الارض انی تکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم ، لم یلد و لم یولد ، لم یخرج منه شیء ، واحد لا بعدد ، فمن حده فقد عده ، الصمد الذی أبدع الأشیاء فخلقها أضدادا و أشکالا و أزواجا و تفرد بالوحدة بلا ضد و لا شکل و لا مثل و لا ند ، و بمقارنته بین الاشیاء عرف الا قرین له ، لم یلد و لم یولد ، نکاح در عرفان نظری ،
195 بازدید، دوشنبه ششم شهریور ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی