صفحه 1- من عرف نفسه فقد عرف ربه

جستجو
من عرف نفسه فقد عرف ربه
وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مصطفی(ص)وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مصطفی(ص) ...وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مص ...طفی(ص) در کتاب معانی الاخبار ابن بابو ...یه(رحمه الله علیه) حدیثی از پیامبر اک
وحدت وجود ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان پیامبر ، کان الله و لم یکن شیء غیره ، کان الله و لم یکن معه شیء ، ظاهره فی باطنه ، باطنه فی ظاهره ، نفی الصفات عنه ، توحید ، هویت غیبیه ، ذات خداوند ، حفت النار بالشهوات و حفت الجنه بالمکاره ، یطلب بکل مکان ، غائب غیر مفقود ، حاضر غیر محدود ، معرفت ، علم حضوری ، علم حصولی ، لم‏ یخل‏ منه‏ مکان‏ طرفة عین ، فأینما تولوا فثم وجه الله ، هو فی کل مکان‏ موجود بآیاته ، نور أنی أراه ، الله نور السماوات و الارض ، من عبدالله بالتوهم فقد کفر ، ذکر کثیر ، معرفت نفس ، من عرف نفسه فقد عرف ربه ، رب ارنی الاشیاء کما هی ، اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه ، معرفه النفس انفع المعارف ، افضلکم إیمانا أفضلکم معرفه ، وجود و ماهیت ،
788 بازدید، جمعه یازدهم فروردین ۹۶
حقیقت پنجمحقیقت پنجم ... "ادراک هستی حقیقی حق که اعرف ...و اظهر است مقدم است بر ادراک نفس، که ...او از عالم امر است:((والله غالب علی ا
والله غالب علی امره ، نسوا الله فانساهم انفسهم ، و تعرف نفسک به و لاتعرف نفسک بنفسک من نفسک ، معروف عند کل جاهل ، اول الدین معرفته ، و کمال معرفته التصدیق به ، دل عارف شناسای وجود است ، وجود مطلق او را در شهود است ، دلی کز معرفت نور و صفا دید ، ز هر چیزی که دید اول خدا دید ، من عرف نفسه فقد عرف ربه ، حق الیقین فی معرفه رب العالمین ، شیخ محمود شبستری ، گلشن راز ،
99 بازدید، شنبه هجدهم شهریور ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی