صفحه 1- و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم

جستجو
و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم
وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع)وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع) ...وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام س ...جاد(ع) در ادعیه مربوط به شب قدر ماه م ...بارک رمضان از امام حسن مجتبی(ع) و اما
وحدت وجود ، امام سجاد ، امام حسن ، وجود ، تجلی ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ ، یا ظاهرا فی بطونه ، لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین ، معروف عند کل جاهل ، إنما عرف الله من عرفه بالله ، کل باطن غیره غیر ظاهر ، کل ظاهر غیره غیر باطن ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان اهل بیت ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ و یا ظاهرا فی بطونه یا باطنا لیس یخفى یا ظاهرا لیس یرى یا موصوفا لا یبلغ بکینونیته موصوف و لا حد محدود یا غائبا غیر مفقود و یا شاهدا غیر مشهود یطلب فیصاب و لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین و لا بحیث أنت نور النور و رب الأرباب أحطت بجمیع الأمور سبحان من‏ لیس کمثله شی‏ء و هو السمیع البصیر سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده ، یا باطنا فی ظهوره ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لاتحجبه السواتر ، پری رو تاب مستوری ندارد ، چو در بندی ز روزن سر برآرد ، معروف عند کل جاهل ، تعرفت الی فی کل شیء ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، موصوف بالآیات ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، موصوف بالآیات ، و کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، انا عند ظن عبدی بی ، لم یخل منه السماوات و الارض و ما بینهما طرفه عین ، و هو معکم اینما کنتم ، لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین ، أنت نور النور ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ، لیس کمثله شیء ، و لم یکن له شریک فی الملک ، و هو السمیع البصیر ، لم یلد فیکون موروثا هالکا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهرا فی بطونه ، کل باطن غیره غیر ظاهر و کل ظاهر غیره غیر باطن ، لاتحجبه السواتر ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، و الله من ورائهم محیط ، و لله ما فی السماوات وما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا ، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، تنزه عن مجانسه مخلوقاته ، لیس شیء غیره ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، هو الاول و الآخر والظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ،
1151 بازدید، دوشنبه سوم آبان ۹۵
فص اسحاقیفص اسحاقی ... در این نوشتار به توضیح و شرح فص اس ...حاقی می پردازیم که درباره فرزند ابراه ...یم خلیل الرحمان(ع)می باشد اما قبل از
وحدت وجود ، وجود ، تجلی ، فص اسحاقی ، فص حکمه حقیه فی کلمه اسحاقیه ، و فدیناه بذبح عظیم ، ان تعبد الله کانک تراه ، الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک ، فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، صم بکم عمی فهم لایرجعون ، و قالوا قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، دل عارف شناسای وجود است ، وجود مطلق او را در شهود است ، دلی کز معرفت نور و صفا دید ، ز هر چیزی که دید اول خدا دید ، ما رایت شیئا الا رایت الله قبله ، الولد سر ابیه ، قلب المومن عرش الرحمان ، ما یسعنی ارضی و لا سمائی و وسعنی قلب عبدی المومن ، کل اناء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به ، و قل رب زدنی علما ، شربت الحب کأسا بعد کأس ، فما نفد الشراب و ما رویت ، یا خالق الشیاء فی نفسه ، انت لما تخلقه جامع ، تخلق ما لاتنتهی کونه ، فیک فانت الضیق الواسع ، لو ان ما قد خلق الله ما ، لاح بقلبی فجره الساطع ، من وسع الحق فما ضاق عن ، خلق فکیف الامر یا سامع ، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ، قد علم ذوو الألباب أن الاستدلال على ما هناک لا یکون إلا بما هاهنا ، تبیانا لکل شیء ، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ، فوقتا یکون العبد ربا بلاشک ، و وقتا یکون العبد عبدا بلا افک ، لافرق بینک و بینهم الا انهم عبادک ، فان کان عبدا کان بالحق واسعا ، و ان کان ربا کان فی عیشه ضنک ، فمن کونه عبدا یری عین نفسه ، و یتسع الآمال منه بلا شک ، و من کونه ربا یری الخلق کله ، یطالبه من حضره الملک ، و یعجز عما طالبوه بذاته ، لذا تر بعض العارفین به یبکی ، فکن عبد رب لاتکن رب عید ، فتذهب بالتعلیق فی النار و السبک ، تاویل احادیث ، تعبیر خواب ، العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة، فما فقد من (فی) العبودیة وجد فی الربوبیة، و ما خفى عن الربوبیة اصیب فی العبودیة ، وجود لایتناهی ،
584 بازدید، چهارشنبه نوزدهم آبان ۹۵
حقیقت نهمحقیقت نهم ... "جهت امری است نسبی متوجه محیط ...، به هـرکـدام جهـت کـه حرکت کند سوی م ...حیط بسیط باشد. قل لله المـشرق و المغـ
قل لله المـشرق و المغـرب، فاینمـا تولوا فثم وجه الله. ان الله واسع علیم ، وجه الله ، کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه ، احدیت ذاتی ، خلق تقدیری ، خلق تکوینی ، واحدیت ، اسماء و صفات خداوند ، ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، إنه بکل شیء محیط ، بساطت وجود ،
82 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آبان ۹۶
نور نهمنور نهم ... با توجه به مطالب گفته شده تا این ج ...ای کتاب می توان به فهم نسبتا دقیقی از ... نصوص دینی زیر دست یافت.ابتدا به آیه
و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، وجه الله ، لو دلیتم بحبل الی الارضین السفلی لهبتطم علی الله ، فلیس شیء اقرب الیه من شیء ، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی ، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینمها و ما تحت الثری ، ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر ، للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب نفي و تشبيه و إثبات بغير تشبيه فمذهب النفي لا يجوز و مذهب‏ التشبيه‏ لا يجوز لأن الله تبارک و تعالى لا يشبهه شي‏ء و السبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه ، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیست بشیء منها ،
41 بازدید، چهارشنبه بیستم دی ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی