صفحه 1- وجود

جستجو
وجود
حقیقت نهمحقیقت نهم ... "جهت امری است نسبی متوجه محیط ...، به هـرکـدام جهـت کـه حرکت کند سوی م ...حیط بسیط باشد. قل لله المـشرق و المغـ
قل لله المـشرق و المغـرب، فاینمـا تولوا فثم وجه الله. ان الله واسع علیم ، وجه الله ، کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه ، احدیت ذاتی ، خلق تقدیری ، خلق تکوینی ، واحدیت ، اسماء و صفات خداوند ، ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، إنه بکل شیء محیط ، بساطت وجود ،
44 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آبان ۹۶
مصباح سی و هفتممصباح سی و هفتم ... امام خمینی(ره)در این مصباح به عده ...ای از کسانی که ادعای علم عرفان دارند ...انتقاد می کنند زیرا آنان نتوانسته اند
قدر ، تقدیر ، سرنوشت ، اسمای حسنی ، صورت علمی مخلوقات ، خلق تقدیری ، خلق تکوینی ، ألا،إنّ‌ القدر سرّ من سرّ اللّه و ستر من ستر اللّه؛و حرز من حرز اللّه؛مرفوع في حجاب اللّه؛مطوىّ‌ عن خلق اللّه؛مختوم بخاتم اللّه؛سابق في علم اللّه؛وضع اللّه العباد عن علمه،و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم؛لأنّهم لا ينالونه بحقيقة الربّانيّة،و لا بقدرة الصمدانيّة؛و لا بعظمة النورانيّة،و لا بعزّة الوحدانيّة؛لأنّه بحر زاخر خالص للّه تعالى؛عمقه ما بين السّماء و الأرض؛عرضه ما بين المشرق و المغرب؛أسود کالّليل الدّامس؛کثير الحيّات و الحيتان؛يعلو مرّة و يسفل أخرى؛في قعره شمس تضيء؛لا ينبغي أن يطّلع إليها إلاّ اللّه الواحد الفرد؛فمن تطلّع إليها،فقد ضادّ اللّه، عزّ و جلّ‌،في حکمه،و نازعه في سلطانه،و کشف عن ستره و سرّه، و باء بغضب من اللّه،و مأواه جهنّم و بئس المصير. ، عالم خارجی ، وجود خارجی ، وجود علمی ، تعلق اسماء به مخلوقات ، الم تر الی ربک کیف مد الظل و لو شاء لجلعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ، نور خداوند ،
32 بازدید، دوشنبه ششم آذر ۹۶
آیتآیت ... "ظهـور ایـن امـور شـامله از ا ...دراک و معرفـت و شـوق و هـدایت و توجه ...و حرکت و عبادت به حـسب کثـرت وقلـت تع
کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه ، تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن و ان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا ، یسبح بحمده ، تسبیح ، تنزیه ، تحمید ، حمد ، لَمْ يَتَنَاهَ إِلَى غَايَةٍ إِلَّا کَانَتْ غَيْرَهُ لَا يَذِلُّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْحُکْمَ أَبَداً ، ظهورات خداوند ، تجلیات وجودی ،
23 بازدید، سه شنبه چهاردهم آذر ۹۶
حقیقت دهمحقیقت دهم ... "چـون در مظهـر انـسانی رتبـت ...بـه نهایـت رسـید، و صـفات و اسـماء بـ ...ه کلیـت در او ظـاهر شـد اعـتراف بـه ن
و تعلم ان ما فیه له و به ، فقر وجودی ، کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک ، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهـورهم ذریـتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین ، ربوبیت ، اشهدهم علی انفسهم ، وحدت عددی ، قدریه ، مفوضه ، فقر الی الله ،
26 بازدید، چهارشنبه پانزدهم آذر ۹۶
مصباح چهل و دوممصباح چهل و دوم ... امام خوبی ها روح الله خمینی(قدس سر ...ه الشریف)در این مصباح به طور جدی هشدا ...ر می دهند که مبادا این طور بپنداریم ک
کثرت و تعدد ، علم خداوند ، منزه بودن علم خدا از کثرت و ترکیب ، کثرت علمی ، کثرت حقیقی ، وحدت وجود ،
10 بازدید، شنبه دوم دی ۹۶
مصباح چهل و سوممصباح چهل و سوم ... امام روح الله خمینی(اعلی الله مقام ...ه)در این مصباح می فرمایند که به حکم ب ...رادر ایمانی قصد دارند برای مخاطب طریق
امام خمینی و وحدت وجود ، منتقدین فلسفه و عرفان ، من عبد الله بالتوهم فقد کفر ، شیء بحقیقه الشیئیه ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، حیات طیبه ، خروج از ذهن به عالم خارجی ،
20 بازدید، دوشنبه چهارم دی ۹۶
نص بیست و یکمنص بیست و یکم ... حق تعالی وجودی بسیط و یک دست و منز ...ه از هر گونه کثرت ذهنی و خارجی و عقلی ... و وهمی است.به تعبیر مولا علی(ع)در تو
انه لاینقسم فی وجود و لا عقل و لا وهم ، ما لا ثانی له لایدخل فی باب الاعداد ، واحد لا بعدد ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و تعرف نفسک به و لاتعرف نفسک بنفسک من نفسک ، و انما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم انه عرفه بغیره ، هل کان الله عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق قال نعم قلت يراها و يسمعها قال ما کان الله محتاجا إلى ذلک لأنه لم يکن يسألها و لا يطلب منها هو نفسه‏ و نفسه‏ هو. ، تعرفت الی فی کل شیء ، ان بطش ربک لشدید ، انه هو یبدی و یعید ، و هو الغفور الودود ، ذو العرش المجید ، فعال لما یرید ،
9 بازدید، چهارشنبه یازدهم بهمن ۹۶
نص بیست و دومنص بیست و دوم ... اعیان ثابته یا همان صورت علمی ماهی ...ات با آفرینش عالم هرگز دارای وجودی بر ...ای خودشان نشده اند؛زیرا طبق"توحی
کیف یستدل علیک بمن هو فی وجوده مفتقر الیک ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، هو حیات کل شیء و نور کل شیء ، کل شیء قائم به ، غنی کل فقیر ، عز کل ذلیل ، قوه کل ضعیف ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، لا حول و لا قوه الا بالله ، ان القوه لله جمیعا ، قال الله تبارک و تعالى يا ابن آدم بمشيتي کنت أنت الذي تشاء لنفسک ما تشاء و بقوتي أديت إلي فرائضي و بنعمتي قويت‏ على‏ معصيتي‏ ، من‏ زعم‏ أن‏ المعاصي‏ بغير قوة الله فقد کذب على الله و من کذب على الله أدخله الله النار. ، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ، قال انما اوتیته علی علم عندی ، واحد لا بعدد ، نصوص صدرالدین قونوی ، وحدت وجود ،
12 بازدید، جمعه سیزدهم بهمن ۹۶
حقیقت ششم حقیقت ششم ... "واصـل کامـل در وقـت اسـتغراق ... مقـام معرفـت اگـر بـه علـم پــردازد، ...کــه از رهگــذر حــواس داخلــی و خــا
شهود حق تعالی ، استغراق در شهود ، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْکَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إِلَيْکَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ، و تعرف نفسک به و لاتعرف نفسک بنفسک من نفسک و تعلم ان ما فیه له و به ، تجلی ، کوه انانیت ، توهم وجود ، منیت ،
2 بازدید، یکشنبه بیست و دوم بهمن ۹۶
وحدت عددی و احدیوحدت عددی و احدی ... وحدت خداوند طبق روایات شیعه از نوع ... عددی نیست بلکه وحدت احدی می باشد.مول ...ا علی(ع)در نهج البلاغه می فرمایند:
وحدت عددی ، وحدت احدی ، وحدت عددی و احدی ، وحدت وجود ، واحد لا بعدد ، إنّ‌ أعرابيّا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال:يا أمير المؤمنين أتقول:إنّ‌ اللّه واحد؟قال: فحمل النّاس عليه قالوا:يا أعرابيّ‌ أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب فقال أمير المؤمنين عليه السّلام:«دعوه فإنّ‌ الّذي يريده الاعرابيّ‌ هو الّذي نريده من القوم»ثمّ‌ قال:«يا أعرابيّ‌ إنّ‌ القول في أنّ‌ اللّه واحد على أربعة أقسام:فوجهان منها لا يجوزان على اللّه عزّ و جلّ‌ و وجهان يثبتان فيه فأمّا اللّذان لا يجوزان عليه فقول القائل:واحد يقصد به باب الاعداد فهذا ما لا يجوز لانّ‌ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الاعداد أما ترى أنّه کفر من قال:ثالث ثلاثة و قول القائل:هو واحد من النّاس يريد به النّوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لانّه تشبيه و جلّ‌ ربّنا عن ذلک و تعالى و أمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل:هو واحد ليس له في الاشياء شبه کذلک ربّنا و قول القائل:إنّه عزّ و جلّ‌أحديّ‌ المعنى يعني به أنّه لا ينقسم في وجود و لا عقل و لا وهم کذلک ربّنا عزّ و جلّ‌». ، ثالث ثلاثه ، لان ما لا ثانی له لایدخل فی باب الاعداد ، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان ام ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم ، شیء بحقیقه الشیئیه ، إنّه عزّ و جلّ‌ أحديّ‌ المعنى يعني به أنّه لا ينقسم في وجود و لا عقل و لا وهم ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، لیس بقادر من قارنه ضد او ساواه ند ، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ، و باشتباههم علی ان لا شبه له ، و بمقارنتهم علی ان لا قرین له ، لیس کمثله شیء ، لیس بقادر من قارنه ضد ، موصوف بالآیات ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، و انما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم انه عرفه بغیره ، و انما عرف الله من عرفه بالله ، فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه انما یعرف غیره ، من زعم انه یعبد المعنی بالصفه لا بالادراک فقد احال علی غائب ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، من عبد اللّه بالتّوهّم فقد کفر ،
2 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم بهمن ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی