صفحه 1- کل ظاهر غیره غیر باطن

جستجو
کل ظاهر غیره غیر باطن
وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع)وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع) ...وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام س ...جاد(ع) در ادعیه مربوط به شب قدر ماه م ...بارک رمضان از امام حسن مجتبی(ع) و اما
وحدت وجود ، امام سجاد ، امام حسن ، وجود ، تجلی ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ ، یا ظاهرا فی بطونه ، لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین ، معروف عند کل جاهل ، إنما عرف الله من عرفه بالله ، کل باطن غیره غیر ظاهر ، کل ظاهر غیره غیر باطن ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان اهل بیت ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ و یا ظاهرا فی بطونه یا باطنا لیس یخفى یا ظاهرا لیس یرى یا موصوفا لا یبلغ بکینونیته موصوف و لا حد محدود یا غائبا غیر مفقود و یا شاهدا غیر مشهود یطلب فیصاب و لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین و لا بحیث أنت نور النور و رب الأرباب أحطت بجمیع الأمور سبحان من‏ لیس کمثله شی‏ء و هو السمیع البصیر سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده ، یا باطنا فی ظهوره ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لاتحجبه السواتر ، پری رو تاب مستوری ندارد ، چو در بندی ز روزن سر برآرد ، معروف عند کل جاهل ، تعرفت الی فی کل شیء ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، موصوف بالآیات ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، موصوف بالآیات ، و کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، انا عند ظن عبدی بی ، لم یخل منه السماوات و الارض و ما بینهما طرفه عین ، و هو معکم اینما کنتم ، لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین ، أنت نور النور ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ، لیس کمثله شیء ، و لم یکن له شریک فی الملک ، و هو السمیع البصیر ، لم یلد فیکون موروثا هالکا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهرا فی بطونه ، کل باطن غیره غیر ظاهر و کل ظاهر غیره غیر باطن ، لاتحجبه السواتر ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، و الله من ورائهم محیط ، و لله ما فی السماوات وما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا ، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، تنزه عن مجانسه مخلوقاته ، لیس شیء غیره ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، هو الاول و الآخر والظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ،
1151 بازدید، دوشنبه سوم آبان ۹۵
وجود و ظهوروجود و ظهور ... وجود در اصطلاح اهل معرفت بر حق تعا ...لی اطلاق می شود.وجود حقیقتی است که هم ...ه کمالات را در خود دارد و در واقع هر
کلی سعی ، وحدت وجود ، ظهور خداوند ، ظهور حق تعالی ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، وجود و ظهور ، تچلی ، واحد لابعدد ، هو معکم اینما کنتم ، لم یخل منه مکان ، المتفرد الذی‏ لا من‏ شی‏ء کان ، له الاسماء الحسنی ، أنت الذی اتسع‏ الخلائق‏ کلهم فی وسعه ، ما فی السماوات و ما فی الارض ، معروف عند کل جاهل ، تشهد له اعلام الوجود علی اقرار قلب ذی الجحود ، دلت علیه أعلام الظهور ، یا من دل علی ذاته بذاته ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، إن معرفة عین‏ الشاهد قبل صفته و معرفة صفة الغائب قبل عینه قیل و کیف نعرف‏ عین الشاهد قبل صفته قال (ع) تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک به و لا تعرف نفسک بنفسک من نفسک و تعلم أن ما فیه له‏ و به کما قالوا لیوسف‏ إنک لأنت یوسف قال أنا یوسف و هذا أخی‏ فعرفوه به و لم یعرفوه بغیره و لا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب ، همه عالم ز نور اوست پیدا ، کجا او گردد از عالم هویدا ، مکن بر نعمت حق ناسپاسی ، که تو حق را به نور حق شناسی ، لا یدرک‏ مخلوق‏ شیئا إلا بالله و لا تدرک معرفة الله إلا بالله ، به توصف الصفات لا بها یوصف و به تعرف المعارف لا بها یعرف ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، رَفِیعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِیُنذِرَ یَوْمَ التَّلَاقِ ، لایدرکه بعد الهمم و لایناله غوص الفطن ، لیس شیء غیره ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ، تعرفت الی فی کل شیء ، الظاهر لا یقال مم و الباطن لایقال فیم ، کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر ، و سیرت الجبال فکانت سرابا ، حتی زرتم المقابر ، مراتب وجودی ، کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، لم یخل منه مکان ، الهاکم التکاثر ،
751 بازدید، یکشنبه هشتم اسفند ۹۵
حقیقت هشتمحقیقت هشتم ... "اظهـار ظـاهر کـرد و او ظـاهر ...تر اسـت از هـر ظـاهر، و اخفـای باطن ک ...رد، و او باطن تر است از هر باطن،که ظه
کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر ، ظهور و بطون وجود ، ظهور خداوند ،
27 بازدید، یکشنبه سیزدهم اسفند ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی