صفحه 2- وحدت وجود

جستجو
وحدت وجود
هویت غیبیه(هو)هویت غیبیه(هو) ... هویت غیبیه وجود برای همیشه از دستر ...س مخلوقات خارج است و نه به شهود در می ... آید و نه به ذهن کسی خطور می کند.به ت
هویت غیبیه ، عنقای مغرب ، ذات غیبی ، وحدت وجود ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لایدرکه بعد الهمم و لا یناله غوص الفطن ، ما عرفناک حق معرفتک ، و ما عبدناک حق عبادتک ، و هو معکم أینما کنتم ، کل ما میزتموه بأوهامکم فی‏ أدق‏ معانیه‏ مخلوق‏ مصنوع مثلکم مردود إلیکم ، لایصح الاشاره الیها ، لیس‏ بإله‏ من‏ عرف بنفسه ، یا من دل علی ذاته بذاته ، کنهه تفریق بینه و بین خلقه ، هو معکم أینما کنتم ، موصوف بالآیات ، کمال الخلاص له نفی الصفات عنه ،
797 بازدید، پنج شنبه پنجم اسفند ۹۵
وجود و ظهوروجود و ظهور ... وجود در اصطلاح اهل معرفت بر حق تعا ...لی اطلاق می شود.وجود حقیقتی است که هم ...ه کمالات را در خود دارد و در واقع هر
کلی سعی ، وحدت وجود ، ظهور خداوند ، ظهور حق تعالی ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، وجود و ظهور ، تچلی ، واحد لابعدد ، هو معکم اینما کنتم ، لم یخل منه مکان ، المتفرد الذی‏ لا من‏ شی‏ء کان ، له الاسماء الحسنی ، أنت الذی اتسع‏ الخلائق‏ کلهم فی وسعه ، ما فی السماوات و ما فی الارض ، معروف عند کل جاهل ، تشهد له اعلام الوجود علی اقرار قلب ذی الجحود ، دلت علیه أعلام الظهور ، یا من دل علی ذاته بذاته ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، إن معرفة عین‏ الشاهد قبل صفته و معرفة صفة الغائب قبل عینه قیل و کیف نعرف‏ عین الشاهد قبل صفته قال (ع) تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک به و لا تعرف نفسک بنفسک من نفسک و تعلم أن ما فیه له‏ و به کما قالوا لیوسف‏ إنک لأنت یوسف قال أنا یوسف و هذا أخی‏ فعرفوه به و لم یعرفوه بغیره و لا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب ، همه عالم ز نور اوست پیدا ، کجا او گردد از عالم هویدا ، مکن بر نعمت حق ناسپاسی ، که تو حق را به نور حق شناسی ، لا یدرک‏ مخلوق‏ شیئا إلا بالله و لا تدرک معرفة الله إلا بالله ، به توصف الصفات لا بها یوصف و به تعرف المعارف لا بها یعرف ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، رَفِیعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِیُنذِرَ یَوْمَ التَّلَاقِ ، لایدرکه بعد الهمم و لایناله غوص الفطن ، لیس شیء غیره ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ، تعرفت الی فی کل شیء ، الظاهر لا یقال مم و الباطن لایقال فیم ، کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر ، و سیرت الجبال فکانت سرابا ، حتی زرتم المقابر ، مراتب وجودی ، کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، لم یخل منه مکان ، الهاکم التکاثر ،
798 بازدید، یکشنبه هشتم اسفند ۹۵
وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مصطفی(ص)وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مصطفی(ص) ...وحدت وجود از زبان پیامبر رحمت،محمد مص ...طفی(ص) در کتاب معانی الاخبار ابن بابو ...یه(رحمه الله علیه) حدیثی از پیامبر اک
وحدت وجود ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان پیامبر ، کان الله و لم یکن شیء غیره ، کان الله و لم یکن معه شیء ، ظاهره فی باطنه ، باطنه فی ظاهره ، نفی الصفات عنه ، توحید ، هویت غیبیه ، ذات خداوند ، حفت النار بالشهوات و حفت الجنه بالمکاره ، یطلب بکل مکان ، غائب غیر مفقود ، حاضر غیر محدود ، معرفت ، علم حضوری ، علم حصولی ، لم‏ یخل‏ منه‏ مکان‏ طرفة عین ، فأینما تولوا فثم وجه الله ، هو فی کل مکان‏ موجود بآیاته ، نور أنی أراه ، الله نور السماوات و الارض ، من عبدالله بالتوهم فقد کفر ، ذکر کثیر ، معرفت نفس ، من عرف نفسه فقد عرف ربه ، رب ارنی الاشیاء کما هی ، اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه ، معرفه النفس انفع المعارف ، افضلکم إیمانا أفضلکم معرفه ، وجود و ماهیت ،
868 بازدید، جمعه یازدهم فروردین ۹۶
نص دهمنص دهم ... شیخ کبیر صدرالدین قونوی(قدس سره ال ...شریف) در ابتدای این نص اشاره می فرمای ...ند که وجود خدا از آن حیث که یک وجود ص
والله یرزق من یشاء بغیر حساب ، هویت غیبیه ، ذات خدا ، تجلی ، وحدت وجود ، یرزق من یشاء بغیر حساب ، کل شیء عنده بمقدار ، انا کل شیء خلقناه بقدر ، ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنها مبعدون ، نفی الصفات عنه ، بساطت وجود ، احتجب بنوره ، واحد لابعدد ، احدیت ذات ، احدیت عین ، اسم ذاتی ، اسم صفاتی ، اسم فعلی ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند ، باده از جام تجلی صفاتم دادند ، هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب ، محیی الدین بن عربی ، و آتاکم من کل ما سألتموه ، عارف بالمجهول ، معروف عند کل جاهل ، هو یمسک الأشیاء بأظلتها ، قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم یلد و لم یولد ، و لم یکن له کفوا احد ، لیس شیء غیره ، فردانیا لا خلقه فیه و لا هو فی خلقه ، هو معکم اینما کنتم ، علا فقرب و دنا فبعد ، لم یولد فیشارک ، لم یلد فیورث ، ان العزه لله جمیعا ، ان القوه لله جمیعا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل ، و الله خلقکم و ما تعملون ، الباطن لا یقال فیم ، حجاب نوری ، نصوص صدر الدین قونوی ، اسماء ذاتی ، اسماء صفاتی ، اسماء فعلی ، یدخل الجنة من أمتی سبعون‏ ألفا بغیر حساب‏ ثم التفت إلى علی(ع) و قال هم شیعتک یا علی و أنت إمامهم‏ ، کنت من بعض حسناته ، غیر محسوس و لا مجسوس ، علا فقرب و دنا فبعد ، هو معکم اینما کنتم ، لا تحویه ارضه ، لا تقله سماواته ، و لا لارادته فصل ، اسفل سافلین ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، و أما الباطن فلیس على معنى الاستبطان‏ للأشیاء بأن یغور فیه ،
257 بازدید، دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۹۶
آیهآیه ... در بخش"خلق"بیان شد که اگ ...ر وجود لایتناهی بخواهد با ما مخلوقات ...محدود ارتباط بر قرار کند حتما بایستی
المتجلی لخلقه بخلقه ، ان رؤیة الذات لا یمکن إلا من وراء حجاب الأسماء و الصفات و الآثار ، آیه ، خلق ، فأینما تولوا فثم وجه الله ، تعرفت إلی فی کل شیء فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، ما لله آیه هی اکبر منی ، تشهد له اعلام الظهور ، فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، من زعم أنه یعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرک ، من زعم انه یعبد المعنی بالصفه فقد احال علی غائب ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، معروف بالعلامات ، موصوف بالآیات ، إِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَّقُونَ ، الهی علمت باختلاف الاثار و تنقّلات الاطوار انّ مرادک منّی ان تتعرّف الیّ فی کلّ شی ء حتی لا اجهلک فی شیء ، اختلاف الیل و النهار ، اختلاف الآثار ، إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ، قد جعل الله ذلک دلیلا على معرفته بأن لهم مدبرا ، یا من دل علی ذاته بذاته ، قد علم أولو الألباب أن‏ ما هنالک‏ لا یعلم إلا بما ههنا ، وحدت وجود ، وجود ، ماهیت ، مخلوق ،
221 بازدید، جمعه پنجم خرداد ۹۶
مصباح نوزدهممصباح نوزدهم ... امام خمینی(قدس سره)در این مصباح به ... نقل سخن یکی از عرفا می پردازند. ق ...اضی شریف سعید قمی(رضوان الله علیه) در
اسمای حسنی ، وجود ، بساطت وجود ، حضور اسماء در یکدیگر ، ظهور اسماء حسنی ، وحدت وجود ، بوارق ملکوتیه ، قاضی شریف سعید قمی ،
133 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
مصباح بیستممصباح بیستم ... امام خوبی ها خمینی کبیر(قدس سره)در ... این مصباح به عقیده و ایمان خود مبنی ...بر قاعده حضور همه اسماء در اسمای دیگر
اسمای حسنی ، حضور اشیاء در یکدیگر ، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه ، إن الجنه حفت بالمکاره و النار حفت بالشهوات ، ما رأیت شیئا إلا و رأیت الله قبله و بعده و معه ، وحدت وجود ، بساطت وجود ، حضور اسمای حسنی در یکدیگر ،
128 بازدید، شنبه ششم خرداد ۹۶
نص دوازدهمنص دوازدهم ... در عرفان نظری مبرهن است که وجود هم ...ان علم است و سایر صفات ذاتی آن مثل قد ...رت و سمیع بودن و بصیر بودن با خود او
علم مخلوقات به یکدیگر ، وحدت وجود ، ماهیت ، مخلوق ، علم حضوری ، علم حصولی ، حرکت جوهری ، سعه وجودی ، احاطه وجودی ، و تعرف نفسک به و لاتعرف نفسک بنفسک من نفسک ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لا تدرک معرفه الله الا بالله ، فنای در وجود ، معروف عند کل جاهل ، واحد لا شریک له و لا شیء معه و فرد لا ثانی معه ، لا معلوم و لا مجهول ، وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَّا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ، هو الاول و الآخر و الظاهر و االباطن و هو بکل شیء علیم ، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین ، و ما ادراک ما علیون ، کتاب مرقوم ، یشهده المقربون ، والله من ورائهم محیط ، هَٰذَا کِتَابُنَا یَنطِقُ عَلَیْکُم بِالْحَقِّ إِنَّا کُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ ، خلق تکوینی ، خلق تقدیری ، جبر ، اختیار ،
206 بازدید، یکشنبه چهارم تیر ۹۶
مرتبه(حضرت)مرتبه(حضرت) ... وجود در ذات خود یک حقیقت بسیط و صر ...ف و یک دست است که هیچ رتبه بندی و شکن ...ی در آن نمی باشد.اما وقتی همین حقیقت
مراتب وجود ، هویت غیبیه ، احدیت ، واحدیت ، نفی الصفات عنه ، الواحد القهار ، احدیت کثرت ، احدیت اسمائی ، احدیت عین ، ذات غیبیه ، لاهوت ، جبروت ، ملکوت ، ملک ، ناسوت ، حضرت علمیه ، عقول مفارقه ، تمثل ، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا ، اسفل سافلین ، حیات دنیا ، و الله من ورائهم محیط ، وحدت وجود ، لم یخرج منه شیء ، الدانی فی علوه و العالی فی‏ دنوه ، هو فی کل مکان موجود بآیاته ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، ضلت فیک الصفات و تفسخت دونک النعوت ، امر بین الامرین ، آینه های وجودی ،
311 بازدید، جمعه شانزدهم تیر ۹۶
فقر وجودیفقر وجودی ... امکان فقری در اصطلاح فلسفی به این ...معناست که یک ماهیت علاوه بر صفات، در ...ذات خودش هم برای اینکه در عالم خارجی
تخلقوا باخلاق الله ، اسمای حسنی ، اسمای غیر حسنی ، و تعلم ان ما فیه له و به ، و تعرف نفسک به و لاتعرف نفسک بنفسک من نفسک ، معرفه عین الشاهد قبل صفته ، تجلی ، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه ، فقر وجودی ، فرأیتک ظاهرا فی کل شیء ، الغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک ، تعرفت الی فی کل شیء ، فی وجوده مفتقر الیک ، کیف‏ یستدل‏ علیک بما هو فى وجوده مفتقر الیک ، وجود ، ماهیت ، وحدت وجود ، فقر مخلوقات به خداوند ، تجلی و امکان فقری ، امکان فقری و تجلی ،
295 بازدید، جمعه شانزدهم تیر ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی