امروز چهارشنبه, اسفند ۱, ۱۳۹۷

وحدت وجود ( یکتایی هستی )

وحدت وجود به تعبیر امام خمینی(قدس سره) نگرشی منطبق بر قرآن و روایت و فلسفه و عرفان است که سایر اعتقادات یک انسان موحد بر پایه آن شکل میگیرد آنگاه با همین اعتقاد توحیدی اخلاق و احکام شریعت بر اساس شهود قلبی و نه توهم ذهنی استوار شده و روحی تازه پیدا میکند.

فنای فی الله

۰

شناخت خدا

۰

سایه وجود

۰

نبوت تشریعی

۰

آیه عرض امانت

۰

فهرست موضوعی

– توحید و کفر و شرک

ابتدا به شرح معنای لغوی توحید و کفر و شرک می پردازیم:توحید یعنی یکی کردن یا یکی دانستن.اما این یکی دانستن به دو معناست.یکی...
و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها

– توحید اسمای حسنی

– توحید ولایت

– توحید ولایت

– توحید حمد

– فص داودی

در فص سلیمانی ذکر شد که عطایایی که به سلیمان(ع)داده شده بود به خاطر استعداد ویژه ای بود که صورت علمی ایشان نزد خداوند...

– فص سلیمانی

– فص عیسوی

– فص عزیری

– فص لوطی

ایمان به نبوت

ایمان به نبوت

ایمان به نبوت ایمان به نبوت تکوینی را در سلسله مراتب وحدت وجود شرح می دهیم و پیرامون چگونگی آن کنکاش می کنیم.همچنین پذیرش و...
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

اتحاد عاقل و معقول

و لاتصعر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحا ان الله لایحب کل مختال فخور

تکبر

انا الحق

انا الحق

توحید حقیقی

– نص بیست و دوم

توحید حقیقی در این نص که آخرین نص از کتاب نصوص است به توضیح توحید حقیقی می پردازیم و آن را در مرتبه ذات و...
ادراک و معرفت

– نص بیست و یکم

تجلی اسماء الله

– نص بیستم

مراتب تجلی

– نص نوزدهم

تنزیه

– نص هفدهم

وحدت وجود از زبان امام صادق

وحدت وجود از زبان امام صادق (ع)

وحدت وجود از زبان امام صادق(ع) در این بخش با ذکر حدیثی وحدت وجود از زبان امام صادق (ع) توضیح داده می شود که در...
کثرت در وحدت

کثرت در وحدت

طراحی سایت تکان