– خلیفه الله

خلیفه الله

خلیفه الله

از آنجاییکه انسان کامل خلیفه الله است، نسبت بین عین ثابت انسان کامل در علم خداوند با سایر اعیان ثابته همان نسبت اسم “الله” با سایر اسمای حسنی بر قرار است.

جامعیتِ عین ثابت انسان کامل بر سایر اعیان ثابته همانند جامعیتِ اسم “الله”بر سایر اسمای حسنی می باشد.یعنی همانطور که”الله”سایر اسماء را در بردارد، عین ثابت و ماهیت انسان کامل نیز بقیه اعیان ثابته و ماهیات را فراگرفته است.

به بیان بهتر همانطور که اسم ” الله ” با عبور دادن فیض خداوند از خودش سبب ظهور سایر اسماء می شود، ماهیتِ انسان کامل (که خلیفه الله است) نیز با عبور دادن تجلی خداوند از خودش سایر ماهیات و اعیان ثابته را در علم خداوند ظهور می دهد.

در واقع همانگونه اسمای جزئیه همگی به طفیلی اسم اعظم ” الله ” متجلی می شوند، مخلوقاتِ عالم امکان نیز چه در علم خداوند و چه در عالم خارجی همگی به طفیلی انسان کامل آفریده می شوند. این شباهت بین اسم ” الله ” با انسان کامل بدین دلیل است که انسان کامل خلیفه الله است یعنی جانشین اسم ” الله ” در میان مخلوقات است.

همچنین همانطور که جهت غیبیه اسم”الله”یعنی همان مرتبه “احدیت ذاتی”وجود برای هیچ اسمی ظهور نمی کند و فقط چهره ای از آن که در اسماء متجلی می گردد برای اسمای حسنی شناخته شده است، بر همین قیاس چهره باطنی عین ثابت انسان کامل(=حقیقت محمدیه) از همه مخلوقات پوشیده و پنهان است و فقط چهره ای از او که رو به مخلوقات دارد خودش را در ماهیات و اعیان ثابته دیگر متجلی می کند.

پس به عالم اسماء که وارد شویم همه اسم ها ظهورات و تجلیات اسم ” الله ” هستند و به عالم آفرینش که نگاه می کنیم در واقع رشحات و فیوضات انسان کامل را مشاهده می کنیم که در پهنه خلقت متجلی شده است.البته از آنجاییکه انسان کامل نیز از خود و برای خود چیزی ندارد و به عنوان خلیفه الله فیض خداوند را از طریق خودش در عالم منتشر می کند پس در واقع ما با نگاه به عالم آفرینش وجود حق تعالی را در آینه انسان کامل شهود می کنیم.

پس ما همیشه چه در دنیا و چه در آخرت وجود حق تعالی را در گستره حقیقت انسان کامل می بینیم چون هیچ کس به ذات غیبیه خداوند راهی ندارد در نتیجه بایستی در همین مرتبه یعنی حقیقت انسان کامل خدا را بشناسیم. پس ما ” الله ” را در ” خلیفه الله ” می شناسیم.

روی همین حساب هم در نصوص دینی خطاب به اهل بیت(ع) وارد شده است:  

السلام علی محال معرفه الله  

یعنی سلام بر محل های شناخت خدا.  

حتی اگر کسی بتواند به عالم اسماء و صفات خداوند وارد شود اسمای حسنی را در آینه مخلوقات شهود می کند و از آنجاییکه همه مخلوقات مندک در حقیقت خلیفه الله هستند اسمای حسنی نیز در آینه خلیفه الله شهود می شود؛ حتی خودِ خلیفه الله هم اسمای حسنای خداوند را که همگی تحت اشراف اسم اعظم”الله”هستند در آینه حقیقت خودش شهود می کند.  

در بین مخلوقات حقیقت محمدیه(ص) خلیفه حقیقی “الله” است و دیگر مخلوقات اگر به مقام خلافت دست یابند به طفیلی فنای در حقیقت محمدیه(ص) می باشد.

بخوانید ::   - سریان وجود در عوالم
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *