فیض خدا

فیض خدا

فیض خدا

فیض خدا از مرتبه ساطع شدن آن از احدیت ذاتی تا عبور بر اسمای حسنی و ماهیات حاضر در علم خدا و مخلوقات عالم خارجی ادامه می یابد که در این بخش توضیحاتی پیرامون آن داده می شود.

امام خمینی(قدس سره الشریف)درباره فیض خدا یادآوری می فرمایند که در مصباح های پیشین دانستیم که فیض اقدس در مرتبه”واحدیت” دو کار می کند ابتدا اسمای حسنی را ظهور می دهد که اولین اسمی که ظهور می کند اسم”الله”است که سایر اسماء را در بر دارد و کار دومی که فیض اقدس انجام می دهد این است که مظاهر آن اسماء یعنی صورت علمی مخلوقات را ظهور می دهد که در اینجا هم اولین صورت علمی که ظهور می کند همان عین ثابت انسان کامل است که بقیه صورت های علمی را در بردارد. فیض خدا پس از ساطع شدن از احدیت ذاتی از “مفاتیح غیب”که سرچشمه ظهور اسمای جزئیه و صورت علمی مخلوقات هستند نیز عبور می کند که در مرتبه “واحدیت”قرار دارند و از آنجاییکه هر مرتبه از وجود در مرتبه قبلی مندک می باشد پس فیض خدا در مفاتیح غیب نزد مرتبه”احدیت ذاتی”مندک می باشد و در پیشگاه آن مرتبه و تحت اشراف آن است و احدیت ذاتی هم مندک در هویت غیبیه است:

و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین
پس این نوع از فیض خدا یعنی همان فیض اقدس به وسیله مظاهر خودش یعنی همان مفاتح غیب و اسمای حسنی در اعیان ثابته و ماهیات متجلی می شود؛یعنی فیض اقدس ابتدا اسمای حسنی را طبق اولویتی که اسم های جامع تر نسبت به جزئی تر دارند ظهور می دهد و سپس به طفیلی اسمای حسنی صورت علمی مخلوقات و اعیان ثابته و ماهیات را ظهور می دهد که در اینجا هم مخلوقاتی که زودتر از بقیه فیض خدا را دریافت می کنند دارای ظرفیت بیشتری از سایر مخلوقات هستند.پس از طی این مراحل فیض حق تعالی با نوع دیگری از تجلی و تابشی دو چندان به نام فیض مقدس صورت های علمی ماهیات را به شکل مخلوقات در عالم خارجی هم متجلی می کند که با این تجلی، ماهیات به خودشان و دیگران علم تفصیلی پیدا می کنند. در عالم خارجی هم طبق روال مراتب پیشین هر مخلوقی که زودتر فیض خدا را دریافت می کند گسترده از سایر مخلوقات است و فیض حق تعالی از طریق او به بقیه کائنات می رسد یعنی حقیقت محمدیه(ص) که زودتر از سایر مخلوقات فیض را دریافت می کند به عنوان واسطه فیض برای سایر مخلوقات می شود.فیض خدا در عالم خارجی، فیض مقدس نام دارد که تمامی مخلوقات را فراگرفته است؛ پس در واقع وقتی ما به مخلوقات عالم نگاه می کنیم به فیض مقدس می نگریم که به شکل ماهیت هایی که در علم خداوند بوده اند، ظهور کرده است.

بخوانید ::   - امر بین الامرین
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *