تفاوت کرات مادی و معنوی

تفاوت کرات مادی و معنوی

تفاوت کرات مادی و معنوی بار دیگر توسط امام خمینی(قدس سره) توضیح داده می شود چرا که تشخیص ندادن تفاوت کرات مادی و معنوی مفسده های اعتقادی به دنبال دارد.

پس در این مصباح باز هم امام خمینی(ره)بر تفاوت کرات مادی و معنوی تاکید می کنند و می فرمایند که مبادا فرض کنی که سطح کرات معنوی که ذکر شد مانند کرات مادی یکی به دیگری مماس گشته است که این توهم فاسد و گمان باطل نتیجه انس گرفتن ذهن ما به عالم دنیاست و بر اساس همین پیش فرض های ذهنی خود که از عالم مادی گرفته ایم می خواهیم مراتب بالاتر وجودی را هم تحلیل کنیم.

در تفاوت کرات مادی و معنوی این نکته را ذکر می کنیم که تمام چیزهایی را در عالم دنیا پیش چشمشان می بینیم سایه و رقیقه حقیقتی است که در عوالم بالاتر حضور داشته است، منتها چون در آینه عالم دنیا که اسفل سافلین است منعکس شده ضمن شباهتهایی که با عالم بالایی دارد تفاوت هایی را هم دارد. در مبحث تفاوت کرات مادی و معنوی بایستی این تفاوت ها را در نظر گرفت یعنی احاطه کره بر چیزهایی که تحت قلمرو خودش دارد سایه احاطه کرات معنوی بر حقایقی می باشد که آنها را در برگرفته اند ولی تفاوت هایی هم در میان است مثل اینکه کرات معنوی چون مجرد هستند بر خلاف کرات دنیا سطحشان به یکدیگر مماس نمی شود، بلکه رشحات و ظهور یک حقیقت نورانی هستند که به بیرون تراوش می کنند.

نمونه ای دیگر از تفاوت کرات مادی و معنوی در مصباح پیشین ذکر شد مبنی بر اینکه بر خلاف کرات مادی در کرات معنوی آن دسته از کراتی که در داخل و مغز عالم می باشند به کرات بیرونی احاطه دارند. البته درباره کرات معنوی همین مفاهیم درون و بیرون را هم نباید مطابق عالم دنیا در نظر گرفت. در انتها امام راحل عظیم الشان(قدس سره)به مخاطب خودشان توصیه می کنند که از این عالم مادی که به منزله قبری برای تو می باشد خارج بشو و به این شعر حافظ شیرازی(اعلی الله مقامه)اشاره می فرمایند:

تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر

ندانمت که در این جایگه چه افتاده است

]]]]>

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *