سرّ قدر

سر قدر

سر قدر همان رمز و راز چگونگی شکل گیری تقدیر اشیاء و مخلوقات و رخدادهای خلقت در علم خداوند می باشد که در مراتب پایین تر وحدت وجود خداوند هم متجلی می شود.

پس حوادث و رخدادهای پیش رویمان و نیز مخلوقات عالم آفرینش سایه و تجلی همان سر قدر می باشند. امام خمینی(ره)در این مصباح به عده ای از کسانی که ادعای علم عرفان دارند انتقاد می کنند زیرا آنان نتوانسته اند حقیقت معنای سر قدر را دریابند. 

حقیقت سر قدر :

حقیقت سر قدر بیان می کند که در مرتبه علم خداوند راز تعلق گرفتن هر کدام از اسمای حسنای حق تعالی به صورت های علمی مخلوقات چگونه بوده است؟ به بیان دیگر رمز شکل گیری تقدیر و اندازه یک مخلوق چگونه با تجلی اسمای حسنی در ماهیت آن مخلوق حاصل شده است؟ تمامی تقدیراتی که در مراتب بعدی وجود رخ می دهد از جمله تقدیری که ما در زندگی خودمان به کار می گیریم سایه همان تقدیر در علم خداوند می باشد که در مراتب پایین تر وجودی منعکس شده است.

عدم دسترسی مخلوقات به حقیقت سر قدر :

امام راحل عظیم الشان(قدس سره)در ادامه حدیثی از مولای متقیان و امام عارفان علی بن ابی طالب(علیه السلام)را ذکر می کنند که در توحید صدوق آمده است:

ألا،إنّ‌ القدر سرّ من سرّ اللّه و ستر من ستر اللّه؛و حرز من حرز اللّه؛مرفوع فی حجاب اللّه؛مطوىّ‌ عن خلق اللّه؛مختوم بخاتم اللّه؛سابق فی علم اللّه؛وضع اللّه العباد عن علمه،و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم؛لأنّهم لا ینالونه بحقیقه الربّانیّه،و لا بقدره الصمدانیّه؛و لا بعظمه النورانیّه،و لا بعزّه الوحدانیّه؛لأنّه بحر زاخر خالص للّه تعالى؛عمقه ما بین السّماء و الأرض؛عرضه ما بین المشرق و المغرب؛أسود کالّلیل الدّامس؛کثیر الحیّات و الحیتان؛یعلو مرّه و یسفل أخرى؛فی قعره شمس تضیء؛لا ینبغی أن یطّلع إلیها إلاّ اللّه الواحد الفرد؛فمن تطلّع إلیها،فقد ضادّ اللّه، عزّ و جلّ‌،فی حکمه،و نازعه فی سلطانه،و کشف عن ستره و سرّه، و باء بغضب من اللّه،و مأواه جهنّم و بئس المصیر.

به ترجمه و شرح این حدیث پر رمز و راز درباره “سر قدر” می پردازیم:

آگاه باشید که “قدر”رمزی از رموز خداوند است و پرده ای از حجاب های او می باشد و حرزی از حرزهای خداوند و مخفی شده در حجاب حق تعالی است.از دسترسی مخلوقات به دور است و به مهر و موم خداوند مختوم گشته است.قبل از آفرینش در علم خداوند مقدر گشته است و خداوند بندگان را از علم یافتن نسبت به آن به دور داشته است و آن را در مکانتی ورای شهود بندگان و فراتر از تعقل آنان قرار داده است.

خب تا اینجای حدیث از کلام مولا(ع)اینطور استفاده می شود که بندگان هیچ گونه دسترسی به عالم”قدر”و”خلق تقدیری”اشیاء در علم خداوند ندارند ولی مولا(ع)در ادامه توضیح می دهند که کسی به ” سر قدر ” آنگونه که خود خداوند آن را می داند دسترسی پیدا نمی کند(ولی ممکن است برخی از عرفا به اندازه ظرفیت خودشان به مراتبی از آن دست بیابند).به ترجمه بقیه این حدیث نورانی می پردازیم:

دلیل عدم دستیابی بندگان به ” سر قدر ” این است که آنان نمیتوانند با متصف شدن به حقیقت ربوبیت و قدرت صمدی و عظمت نورانی و عزت وحدانی که خود خداوند دارد به  سر قدر دست یابند.

از این بخش کلام امام علی(ع)می توان علت اینکه حقیقت علم تقدیر و سر قدر فقط مخصوص خداوند است را متوجه شد.این مطلب با مقدمه ای کوتاه توضیح داده می شود: از تجلی و تراوش و ظهور اسمای حسنای وجود لایتناهی، مخلوقات و اعمال آنها در علم حق تعالی ظهور می کنند که شهود چگونگی تجلی اسمای حسنی در صورت علمی مخلوقات سرّ قدر نام دارد؛ اما در مرتبه بعد همین مخلوقات از علم خداوند در عالم خارجی هم منعکس می شوند و فرق این مرتبه با مرتبه پیشین در این است که وجود و اسمای حسنای او ظهور دو چندانی در صورت های علمی مخلوقات می نمایند و در نتیجه آن مخلوقات به خودشان و اشیای پیرامونشان هم آگاهی پیدا می کنند که این پدیده را عالم خارجی می نامیم. پس این شعور یافتن و آگاهی به خود و دیگران همان چیزی است که آن را به نام “عالم خارج”یا”وجود خارجی”می شناسیم(و گرنه مخلوقات هنوز هم در ید قدرت الهی می باشند و از حیطه علم و سلطنت وجودی او خارج نشده اند).

نتیجه ای که از مطلب بالا می خواهیم بگیریم این است که همان وجودی که با ظهور اسمای حسنای خودش مخلوقات را در مرتبه علمی نمایان کرد و پس از آن با ظهور دو چندان اسمایش آنان را در وجود خارجی نیز منعکس می گرداند همان وجود هم از خود مخلوقات به ویژگی ها و اعمال آنها داناتر است چون با فیض وجودی خودش سبب ظهور آنها در مرتبه علمی و نیز در عالم خارجی شده است. در مرتبه”قدر”مشخص می شود که هر کدام از اسمای حسنای حق تعالی در کدامین مخلوق و تا چه اندازه متجلی گردد و طبق حدیثی که از مولا علی(ع)آوردیم حقیقت ربوبیت که متعلق به اسم”رب”می باشد و قدرت صمدانی که متعلق به اسم”قادر”می باشد و نیز عظمت نورانی که از اسم های”نور”و”عظیم”نشئت می گیرد و عزت وحدانی که ثمره اسم های”عزیز”و”واحد”و”قهار”می باشد همگی ویژه خود خداوند متعال است در نتیجه مخلوقات نمی توانند آنگونه که خود خداوند نسبت به چند و چون تعلق گرفتن این اسم ها به مخلوقات آگاهی دارد، علم بیابند. پس اگر کسی به سر قدر دست یابد حتما این توفیق را به طفیلی فنای در حق تعالی بدست آورده است نه مستقل از او.

پس دسترسی به سر قدر فقط با فنای در اسمای حسنای حق تعالی ممکن است تا هر کسی به اندازه خودش بتواند نحوه تعلق گرفتن آن اسم ها به مخلوقات را مشاهده کند، پس به طفیلی خود خداوند است که میتوان به سر قدر اطلاع یافت. پس علم حقیقی نسبت به تقدیرات یا همان سر قدر فقط و فقط مختص وجود لایتناهی است و مخلوقات اگر بتوانند بدان دسترسی پیدا کنند این کار را به طفیلی فنای در حق تعالی انجام می دهند که همان هم برای هر کسی فقط به اندازه ظرفیت جان او رخ میدهد و نه بیشتر؛ البته به دلیل اینکه هیچ کدام از مخلوقات قادر نخواهند بود که حقیقت اسمای حسنی را شهود کنند قدرت علم پیدا کردن به صورت های علمی که تحت آن اسمای حسنی متجلی می شود را نیز ندارند چون علم حقیقی به یک شیء فقط با اشراف به آن شیء از مرتبه بالاتر بدست می آید اما از آنجاییکه تجلی اسمای حسنی(و نه حقیقت آنها) را می توان شهود کرد به همان اندازه هم می توان آگاهی اجمالی نسبت به سر قدر بدست آورد.

در ادامه حدیث مولا(ع)اشاره می فرمایند که عمق قدر از کران تا کران آسمان و زمین را فراگرفته و عرض آن هم از مشرق تا مغرب را در برگرفته است. امام علی(ع)با این عبارت اشاره می کنند که “خلق تقدیری”که در مرتبه ای پیش از”خلق تکوینی”بوده است، شامل تمامی مخلوقاتی که در عالم امکان مشاهده می کنیم می شود؛ به عبارت دیگر تمام پهنه خلقت لایتناهی حق تعالی ابتدا تحت اسمای حسنای او شکل می گیرد و پس از آنکه سر قدر مشخص شد مطابق همان تقدیر مشخص شده در عالم خارجی هم متجلی می شود.

در ادامه حدیث مولا(ع)به سختی و دشواری علم یافتن نسبت به مسئله “قدر”می پردازند و آن را به شبی ظلمانی تشبیه می کنند که در آن اژدرها و ماهی های فراوان جولان می دهند‌؛ پیداست که در شب تاریک پی بردن به چیزهایی که پیش رویمان است بسیار دشوار است. علت اینکه دستیابی به سر قدر دشوار است حجاب های بسیاری است که شخص مکاشف بایستی تمام آنها را کنار بزند تا به مرتبه اسمای حسنی راه پیدا کند و چگونگی تعلق هر کدام از اسمای کلیه و جزئیه را به صورت علمی ماهیات مشاهده کند. برای دستیابی به سر قدر ابتدا باید صورت خارجی یک شیء در عالم دنیا را کنار زد و آن را در عالم ملکوت مشاهده کرد و سپس از صورت ملکوتی آن هم عبور کرد و آن را مندک در عالم جبروت دید و سپس بایستی آن را در علم خداوند شهود کنیم و آنگاه با نظر به ذات آن شیء چگونگی تجلی اسمای حسنی را در آن ببینیم؛ چون کنار زدن همه این پرده ها و حجاب ها کار سختی است امام علی(ع) دستیابی به سر قدر را دشوار می دانند. ادامه حدیث:

حوادث آن فروکش می کند و گاهی سرکش می شود.

در شرح فص های مختلفی از کتاب فصوص الحکم توضیح داده شد که علم خداوند در مرتبه فعل(و نه ذات)او از مخلوقات گرفته می شود و او بر اساس همان علمی که از مخلوقات می گیرد برای آنان سرنوشت شان را رقم خواهد زد. پس بنا به دگرگونی اعمال مخلوقات که علم فعلی خداوند از آنها گرفته می شود امواج دریای تقدیر در علم خداوند گاهی طغیان می کند و گاهی فروکش می کند هرچند در مرتبه علم ذاتی خداوند چون همه تغییرات و دگرگونیها از پیش مشخص است هیچ تحولی رخ نمی دهد. ادامه حدیث:

در قعر آن خورشیدی نور افشانی می کند.

نور وجودی حق تعالی یک بار در مرتبه علم او با “خلق تقدیری”مخلوقات را می آفریند و پس از آن طبق همان “خلق تقدیری”آنها را در عالم خارجی هم ظهور می دهد. این نور وجودی با تجلی در صفات خداوند منجر به ظهور اسمای حسنی می شود و سپس به طفیلی آن اسمای حسنی سر قدر مخلوقات در علم خداوند مشخص می شود و پس از آن هم مخلوقات مطابق همان تقدیری که در علم خداوند برایشان معلوم شده است در عالم خارجی نمایان می گردند. پس هم علم او و هم عالم خارجی دو سایه و تجلی از نور عظمت و جلال و جبروت آن ذات مقدس می باشند و در اولین بخش از بخش های”وحدت وجود از زبان امام صادق(ع)”توضیح دادیم که آیه زیر از سوره فرقان به هر دو سایه اشاره می کند و دلیل ظهور سایه را هم خورشید معرفی می کند که همان نور حق تعالی است:

الم تر الی ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا

نور خداوند از اعماق مراتب وجودی به صورت عملی مخلوقات می تابد و تقدیر آنها به طفیلی آن نور در علم خداوند رقم می خورد. سپس با تابشی دیگر آن مخلوقات در عالم خارجی هم ظهور می کنند. در ادامه حدیث مولا(ع)مجددا علم یافتن و اشراف بر تقدیرات مخلوقات کثیر را مختص وجودی می داند که همچون یک حقیقت واحد و فرد تمامی آن کثرات را فراگرفته است. سپس می فرمایند هر کس که نسبت به آن اطلاع کند با خداوند متعال مقابله کرده است و نهایت این کار او به خشم الهی و جهنم منتهی می شود. گفتیم که علم یافتن به سر قدر تنها با فنای در خداوند متعال بدست می آید و شخص در حالت فنای فی الله می تواند چگونگی تعلق اسمای حسنی به ماهیات را شهود کند و تقدیر و سرنوشت آنها را شهود کند و همین شهود کردن هم فقط به اندازه ظرفیت جان هر کس برایش رخ می دهد، پس اگر کسی بپندارد که توانسته است به نحو وجوب و برای خودش علم “قدر” را کسب کرده چنین شخصی مستحق آتش جهنم می گردد چون برای خودش در کنار خداوند اصالت و مالکیت و علم جداگانه ای فرض کرده است گرفتار نوعی شرک شده است. در سوره کهف می خوانیم:

ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض و لا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین عضدا

مخلوقات نه به هنگام شکل گیری آسمانها و زمین در علم خداوند شاهد چگونگی این فرآیند بوده اند و نه آن هنگامی که سایه و تجلی آسمانها و زمین از علم خداوند در عالم خارجی منعکس می شود شاهد حقیقت ماجرا هستند. پس هیچ کس به سر قدر دسترسی ندارد چون خود آن شخص تیز تحت این قاعده می باشد پس نمی تواند از حیطه آن فراتر رود و خودِ آن قاعده را مشاهده کند. البته حدیث فوق که پیرامون سر قدر ذکر شد از احادیث سنگین و پر مغزی بود که کسان دیگری می توانند شرح دقیق تری را برای آن بیان کنند.]]]]>

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *