نبوت تشریعی

نبوت تشریعی

نبوت تشریعی ریشه در نبوت تکوینی دارد پس عمل به احکام شریعت که مطابق قواعد وحدت وجود بیان شده است، منجر به سعادت انسان در عالم تکوینی و خارجی می شود.

اولین مرتبه نبوت مربوط به اسم”الله“بود که هر کدام از اسمائی را که تحت پوشش خود داشت از کمالات نهفته در مرتبه احدیت ذاتی آگاه می کرد و به هر کدام از آنها فیض خاص خودشان را می رساند(هر چند گفتیم بر اسم”الله”نام نبی اطلاق نمی شود ولی کار انتقال فیض و خبر رسانیِ وجودی را انجام می دهد)؛ دومین مرتبه از نبوت مربوط به عین ثابت انسان کامل بود که به بقیه ماهیات که در حیطه او هستند فیض خداوند را می رساند و سبب ظهور آنها در علم خداوند می شود(این مرتبه از نبوت و خبر رسانی سایه مرتبه قبل است) و سومین مرتبه از نبوت هم مربوط به عالم خارجی می باشد که عقل اول یا همان حقیقت محمدیه فیض وجودی را به سایر کائنات می رساند و سبب ظهور آنها در پهنه آفرینش می شود(این مرتبه از نبوت نیز سایه مرتبه قبلی است)؛ نبوت هایی که به آنها اشاره کردیم کلیات نبوت تکوینی بود که می توان آنها را به مرتبه های جزئی تر نیز تقسیم کرد. نبوت تشریعی هزاران پیامبری که در بین ما انسان ها ظهور کرده اند همگی تجلیات و رشحات نبوت تشریعی پیامبر خاتم(ص) بوده است که قبل از پیامبر ما طبق شرایط خاص هر زمانه(البته با اصولی مشترک) در بین اقوام گذشته پدیدار شده است.

قوانین نبوت تشریعی منطبق بر قواعد نبوت تکوینی می باشد:

نبوت تشریعی پیامبر خاتم(ص) نیز تجلی نبوت تکوینی ایشان است که در مرتبه عقل اول بر کل کائنات سیطره دارد. از انجاییکه دانستیم نبوت تکوینی عقل اول سایه نبوت عین ثابت انسان کامل در علم خداوند است و آن هم سایه اسم ” الله ” است پس همان نبوت تکوینی اسم ” الله ” در سایر مراتب پایین تر نبوت جاری می شود تا در دنیای ما انسان ها در نبوت تشریعی شخص پیامبر اکرم(ص) تجلی می کند، از همین رو طبق نص قرآن اطاعت از پیامبر(ص) در این دنیا دقیقا همان اطاعت از خودِ اسم ” الله ” است چرا که نبوت اسم ” الله ” با متجلی شدن در مراتب پایین تر وجودی سرانجام در نبوت تشریعی شخص پیامبر اکرم(ص) در عالم انسان ها متجلی شده است.به آیه زیر از سوره نساء توجه بفرمایید:

من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولی فما ارسلناک علیهم حفیظا
]]>

هر کس از پیامبر(ص) اطاعت کند از ” الله ” اطاعت کرده است و هر کس سرپیچی کند ما تو را به عنوان حافظ و نگه دارنده آنها نفرستاده ایم.

اینکه آیه فوق اطاعت از پیامبر(ص) را عینا همان اطاعت از ” الله ” معرفی می کند برای آنست که در واقع همان نبوت تکوینی اسم ” الله ” با تنزل در مراتب پایین تر سرانجام در نبوت تشریعی شخص پیامبر اکرم(ص) متجلی شده است پس اطاعت از پیامبر(ص) عینا همان اطاعت از ” الله ” است نه اینکه صرفا به منزله اطاعت از ” الله ” باشد. دقت شود که آیه به هیچ وجه نمی گوید پیامبر(ص) خودِ ” الله ” است چون این عقیده مسلما کفر است بلکه منظور آیه این است که نبوت تشریعی که در ایشان مشاهده می شود در واقع سایه همان نبوت تکوینی اسم ” الله ” است که در عالم ما انسان ها ظهور کرده است پس پیامبر(ص) مستقلا از خودشان هیچ ندارند و هر چه در ایشان می بینیم تجلی و ظهور اسم ” الله ” است. بر اساس همین قاعده عرفانی که شرح داده شد نتیجه می گیریم که دستوراتِ نبوت تشریعی پیامبر(ص) عینا مطابق عالم خارجی است چون از سرچشمه نبوت تکوینی یعنی اسم ” الله ” ساطع شده است و پس از طی مراتب گوناگون عالم خارجی در آخرین مرتبه در شخص پیامبر اکرم(ص) به صورت عقاید و اخلاق و احکام دین اسلام ظهور کرده و ایشان هم آن معارف را برای بقیه شرح داده اند، پس این عقیده غلط است که کسی فرض کند دین یک سری احکام و اعتقادات قراردادی و اعتباری صرفا ذهنی می باشد بلکه عقیده صحیح این است که از اول تا آخر دین دقیقا و مو به مو مطابق عالم خارجی بیان شده است تا انسان های غیر معصوم که راز و رمز عالم بیرونی را نمی دانند با رعایت قوانین شریعت در زندگی خودشان به بیراهه نروند چرا که اگر کسی قوانین عالم خارجی را نداند یک عمر راهی را بر می گزیند که از ابتدا اشتباه بوده و موجب خسران او می شود؛ به دو آیه زیر از سوره کهف توجه بفرمایید:

قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا

آیات فوق بیان می کند که یک شخص عمری در یک مسیر که حاصل تصورات ذهنی او بوده است حرکت می کند و در حالی که می پندارد کارش درست است هرگز به نتیجه نمی رسد و سعیش هدر می رود.چنین شخصی زیانکارترین افراد است چون هر چند تلاش کرده و زحمت کشیده است ولی هیچ نتیجه ای نگرفته است.در آیه بعدی علت هدر رفتن زحمات چنین شخصی بیان می شود:

اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلانقیم لهم یوم القیامه وزنا ذلک جزائهم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا

در دو آیه فوق علت خسران چنین شخصی همان کفر او به آیات الهی و پیامبران(ع) معرفی می شود چون آن شخص نمی دانسته است که نبوت تشریعی و قوانین دینی دقیقا مطابق نبوت تکوینی و عالم خارجی است و روی همین حساب در ذهن خودش روشی را ابداع کرده و آن را بهتر از طریق دین الهی پنداشته است و با این طرز فکر و عملی که بر پایه آن انجام داده است خودش را گام به گام به وادی هلاکت سوق داده است؛ اصولا شریعت هم در بخش عقاید و هم در بخش اخلاق و هم در بخش احکام برگرفته از واقعیت عالم بیرونی است.

وقتی یک نفر قوانین عالم بیرونی را نمی داند و حاضر هم نیست که بر اساس تبعیت از نبوت تشریعی پیامبران الهی آنها را یاد بگیرد طبعا بر اساس فرضیات ذهنی خودش عمل خواهد کرد و کارهایی را انجام می دهد که مطابق سعادت او در عالم خارجی نمی باشد و بدیهی است که ادامه این روند به تدریج او را در ضلالت و گمراهی هلاک می کند، اما در قیامت وقتی پرده توهمات و پندارها کنار می رود و حقیقت عالم به صورت روشن جلوه می کند این فرد گمراه تازه متوجه می شود که هیچ چیز بدست نیاورده است و هر چه داشته همان توهمات ذهنی اش بوده که همه اش پندارهایی پوچ و بی پایه و اساس بوده و اکنون دست او خالی است چرا که باید در عالم خارجی زندگی کند نه در ذهن خودش؛ اما چون فعالیت های گذشته او بر اساس خیالات واهی بوده است طبعا اعمال و کارهای او هم در حکم خیال بوده چون مطابق عالم خارجی نبوده است پس اکنون که حقیقت روشن شده است، ذات او تهی و پوچ است و هیچ رشدی نکرده است پس هیچ وزن و ارزشی در عالم واقعیت و سرای حقیقت ندارد چون سراسر ذات او و نیز تمام اعمال او برابر با توهم و خیالات می باشد و در قیاس با حقایق خارجی هیچ ارزشی ندارد همانطور که آیات ذکر شده اشاره می کرد:

فلانقیم لهم یوم القیامه وزنا

در روز قیامت هیچ وزنی برای او بنا نمی کنیم.

وزن به معنای سنگینی و ارزش می باشد که بر مبنای مطابقت کارهای انسان با حقیقت عالم لحاظ می شود ولی کسی که دنبال خیالات واهی بوده و طبعا عمل او هم به دنباله اندیشه او خیالی و موهوم بوده است هیچ تطابقی با حقیقت تکوینی ندارد پس هیچ وزنی هم ندارد. اما بر عکسِ چنین شخصی، عرفای بزرگ اسلامی از ابتدای مسیرشان متوجه بودند که نبوت تشریعی دقیقا مطابق نبوت تکوینی است و قوانین شریعت بر پایه عالم خارجی بنا شده است و بر اساس این تفکر صحیح به دستورات دینی عمل می کردند و به وسیله عمل به قوانین شریعت به عالم خارجی که پایه و اساس احکام شریعت است راه می یافتند و در حقیقت عالم بیرونی فانی می شدند. چنین افرادی دارای وزن و ارزش هستند چون هر کدام به اندازه خودشان ذات و صفات و افعالشان را هماهنگ با عالم واقعیت کرده اند بلکه در آن فانی شده اند. این افراد خوشبخت ترین انسان ها هستند. پس تفاوت شخص زیانکار و شخص خوشبخت قبل از هر چیز به طرز نگرش آنان بر می گردد و همین طرز نگرش متفاوت از هم برای هر دسته از این دو گروه سبب اعمالی خاص خودشان شد که در نهایت کار یک دسته خسارت دیدند و دسته دیگر سود کردند.

خسارتی که بدان اشاره شد در واقع مربوط به اصل جان شخص است یعنی او خودش را باخته است چون به دلیل عمل نکردن به دستورات نبوت تشریعی ، ذاتش را همرنگ واقعیت نکرده است، پس اعمال او در نهایت سبب پوچ شدن ذات او شده است چون ریشه اعمالش هم به تصورات پوچ و واهی ذهنی اش بر می گشت. چنین انسانی هنگام ظهور حقیقت مثل ذرات غبار سبک و معلق است و هیچ ثبات و وزن و ارزشی ندارد چون با عالم خارجی هیچ تطابقی ندارد؛ به آیه زیر از سوره فرقان توجه کنید:

و قدمنا الی عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

]]>
اما سعادتی هم که بر اثر عمل به دستورات نبوت تشریعی بدست می آید در واقع مربوط به همان اصل ذات و جان شخص است چون اعمال او وسیله ای بوده است تا جانش را ترقی دهد و در حقیقت عالم فانی کند. پس فرد سعادتمند در سیر و سلوک خودش با عمل به قوانین شریعت به پشتوانه آنها که حقایق تکوینی می باشد پی می برد و نهایتا در سرچشمه آنها که اسم “الله” است فانی می شود، پس فنای فی الله شهود همان حقیقت نبوت است که در از اسم اعظم“الله” در مراتب پایین تر وجودی متجلی می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *