نبوت حقیقی

نبوت حقیقی

نبوت حقیقی در کلام ملا عبد الرزاق کاشانی به اشتباه به عقل اول نسبت داده شده است در حالی که اصل نبوت به مرتبه ای والاتر از وحدت وجود یعنی اسم اعظم”الله” بر می گردد.

کمال الدین عبد الرزاق کاشانی(قدس سره)در مقدمه شرح خود بر قصیده ابن فارض می گوید که نبوت به معنای خبر دادن است و نبی کسی است که از ذات و صفات و اسمای حسنای تحت اشراف “الله” خبر می دهد و نبوت حقیقی همان خبر دادن روح اعظم(عقل اول)به نفس کلیه و پس از آن به واسطه نفس کلیه به نفوس جزئیه می باشد تا آنان را از ذات و صفات و اسمای “الله” آگاه کند.

امام خمینی(قدس سره)در مصباح بعد اشکالی که در بیان ملا عبد الرزاق پیرامون نبوت حقیقی هست را توضیح می دهند و آن اشکال این است که هرچند خبررسانی تکوینی عقل اول به مخلوقات جزئی نبوت نام دارد ولی اصل و ریشه نبوت از عقل اول فراتر است. نبوت حقیقی در واقع به پیش از عوالم خلقت بر می گردد چون در مرتبه صورت علمی ماهیات هم نبوت انسان کامل واسطه فیض رسانی وجودی از طرف خداوند به بقیه اعیان ثابته است و در مرتبه اسمای حسنی هم اسم اعظم”الله” واسطه خبررسانی از فیض وجودی احدیت ذاتی به اسمای حسنایی می باشد که همه آنها را در برگرفته است.

پس اصل و ریشه نبوت به دو مرتبه قبل از آن مرتبه ای که ملا عبد الرزاق کاشانی اشاره کرده اند، تعلق دارد بدین صورت که نبوت حقیقی اسم”الله” ابتدا به صورت نبوت عین ثابت انسان کامل در علم خداوند ظهور می کند و سپس به صورت نبوت حقیقت محمدیه که همان عقل اول است متجلی می شود؛ البته در عرفان نظری برای عقل اول از عبارت روح اعظم نیز استفاده می کنند.

اگر کسی نبوت حقیقی را در مرتبه ای پایین تر از اسم”الله” در نظر بگیرد طبعا ولایت حقیقی را هم در مرتبه ای پایین تر فرض می کند در حالی که این عقیده صحیح نمی باشد چون اصل و ریشه نبوت و ولایت به اسم”الله” بر می گردد. البته درباره نبوت چون همیشه بایستی کثرتی در میان باشد که به آن خبر داد یا از آن خبررسانی کرد این کار از اسم”الله” که نخستین کثرت ها یعنی اسمای حسنی را ظهور می دهد آغاز می شود پس نبوت حقیقی به اسم”الله” بر می گردد ولی درباره ولایت حقیقی می توان آن را به احدیت ذاتی هم نسبت داد چون بر مراتب مادون خودش سلطه و اشراف دارد. البته با توضیحاتی که در مصباح های پیشین داده شد، دانستیم که نبوت حقیقی و ولایت حقیقی و سایر حقایق وجودی نهایتا به طفیلی احدیت ذاتی در هویت غیبیه وجود مندک و متلاشی می گردند و اثری از آنها باقی نمی ماند؛ پس مباحثی که در عرفان نظری مطرح می شود همه و همه پیرامون مراتب وجودی می باشد نه هویت غیبیه وجود.]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *