– مصباح دهم

و لله الاسماء الحسنی

و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها

دانستیم که تجلی اعظم چون در مرتبه ای بالاتر از اسم ” الله ” است آن را فراگرفته و اکنون می گوییم که خود اسم ” الله ” نیز طبق آیه ” و لله الاسماء الحسنی ” بقیه اسمها را فرا میگیرد.

گفتیم که چهره ای از تجلی اعظم و حجاب نورانی که رو به سوی اسم”الله”دارد خود را به ما در اسم ” الله ” و سپس با واسطه اسم ” الله ” در اسمای حسنای وجود نشان می دهد اما چهره ای از آن که رو به سوی هویت غیبیه دارد همانند خود هویت غیبیه وجود هیچ گاه برای ما ظهور نمی کند.

آن سمت این تجلی اعظم که رو به سوی هویت غیبیه دارد فیض را از هویت غیبیه گرفته و با چهره دیگرش که رو به سوی اسمای حسنی دارد آن را در مراتب پایین تر متجلی می کند.

امام(رضوان الله علیه)اشاره می فرمایند که اولین اسمی که فیض را از تجلی اعظم می گیرد، اسم اعظم”الله”می باشد. سایر اسم های جزئی دیگر به واسطه اسم”الله” است که وجود را از تجلی اعظم دریافت می کنند.

تجلی اعظم که واسطه بین هویت غیبیه و اسم “الله”بود به هیچ تعین و ظهوری، آنچنان که در ذات خود بود،تجلی نمی کرد و به هیچ صورتی منسجم نمی گشت ولی با تنزل و تجلی در اسم”الله”و از طریق این اسم در اسم های جزئی تر ظهور می کند و صورت می پذیرد.

به خود اسم”الله”هم از دو جهت میتوان نگریست:

یکی از این دید که همه اسم های حسنی را در خود جمع کرده است و هیچ اسمی در او ظهوری بیش از اسمی دیگر ندارد بلکه همه به نحوی یکسان در او مندک شده اند. اسم”الله” از واسطه ای که بین او و هویت غیبیه می باشد یعنی همان تجلی اعظم، وجود را دریافت می کند.

اما دید دیگر نسبت به اسم”الله”بدین صورت است که این اسم در تمامی اسم های جزئی خود که آنها در برگرفته است ظهور می کند و تجلی وجود را در آنها به نمایش می گذارد. اگر به این اعتبار به اسم”الله”نگاه شود،این اسم وجودی را که از واسطه بین خود و هویت غیبیه گرفته است در سایر اسمای تحت حیطه خودش متجلی می کند و به نمایش می گذارد.

قاعده فوق در تمامی مراتب وجودی جریان دارد یعنی هر مرتبه و تعین از وجود لایتناهی را که در نظر بگیریم خودش یک رشحه و ظهور از مرتبه بالاتر می باشد که در مراتب پایین تر از خود نیز تجلی می کند.

این یعنی هیچ مرتبه ای از وجود برای خودش اصالت جدایی ندارد که فرض کنیم فیض مرتبه بالایی را از طریق خود در مرتبه پایینی متجلی می کند بلکه با نگاه دقیق حتی خود آن مرتبه هم یک فیض از مرتبه بالاتر بوده که پس از ظهور، خودش نیز در مراتب پایین تر متجلی شده است.

بخوانید ::   - مصباح سی و هشتم
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *