– مصباح سی و پنجم

در "قضای کلی"که در مرتبه علم حق تعالی رخ می دهد، قواعد تکوینی عالم خلقت تعیین می شود و سپس تقدیر و جزئیات در "قدر ربوبی" معین می شود و پس از آن هنگامی که "قدر" در عالم خارجی ظهور کرد "قضای جزئی" هم به آن تعلق گرفته است.
البته اینکه گفتیم در "قضای کلی" قواعد تکوینی خلقت تعیین می شود به این معنا نیست که جزئیات در آن مرتبه حضور ندارند بلکه همه جزئیات با خصوصیاتشان در مرتبه حاضر می باشند ولی ظهوری ندارند و مندک در آن مرتبه والا می باشند.پس در آن مرتبه چیزی که ظهور دارد فقط همان قواعد کلی و اصول و امهات وجودی می باشد.
اما در مراتب بعدی که به سمت پایین تر و جزئیات فرود می آییم "قدر ربوبی" که تا پیش از این مندک در "قضای کلی" الهی بود، ظهور می کند.گفتیم که وقتی ظهور "قدر ربوبی" در عالم خارجی قطعی شد و پیش روی ما ظاهر گشت آنوقت "قضای جزئی" هم بدان تعلق گرفته است.
به حدیث زیر از امام صادق(ع)که در کتاب محاسن آمده است، توجه بفرمایید:
"إنّ الله إذا أراد شَیئاً قدّره فإذا قدّره قضاه فإذا قضاه أمضاه"
وقتی خداوند چیزی را بخواهد آن را تقدیر می کند و پس از تقدیر کردن آن را قضا می کند و پس از قضا کردن آن را امضا می کند.
اراده بر تعینی در وجود لایتناهی اطلاق می شود که از آن خواست خداوند را می فهمیم.طبق حدیث پس از اراده نوبت به مرتبه قدر می رسد و وقتی قدر تعیین شده قطعی شد و در عالم خارجی ظهور کرد قضا به آن تعلق گرفته است.این قضا همان "قضای جزئی" می باشد که پس از مرتبه قدر ظهور می کند.وقتی هم که قضای جزئی مربوط به یک شیء در عالم خارجی ظهور کرد آن شیء در عالم خارجی سریان و جریان پیدا می کند که بر این مرتبه که پس از قضای جزئی می آید "امضاء" گفته می شود.هر شیئی که این مراتب را پشت سر گذاشته باشد سرنوشتی هم در عالم خلقت برایش مشخص شده است که در روایات بر آن نام"کتاب"اطلاق شده است و روزی هم از این عالم رخت بر می بندد و به عالم دیگری منتقل می شود که به آن روز هم"اجل"آن شیء اطلاق می شود که سر آمد و نهایت عمر آن شیء در این عالم می باشد.
تمامی این مراحل و نیز کارهایی که در عالم خلقت توسط آن شیء انجام می شود همگی بر اساس رضایت و خواست خداوند بوده است که در قرآن و روایات به آن "إذن"گفته می شود.
با نگاه کلی و همه جانبه نگر می توان به این حقیقت هم اشاره کرد که تمام این مراتب از ابتدا تا انتها با همه جزئیات و فروعات خود همگی در علم حق تعالی مقدر شده اند که به آن مرتبه هم"قضای کلی" اطلاق می شود که تمام مراتب وجودی پس از آن زیر نظر آن و تحت اشراف آن و طبق آن متجلی می گردد.گفتیم که در مرتبه"قضای کلی"هر چند جزئیات و خصوصیات و فروعات همگی حضور دارند ولی ظهور ندارند و وقتی که ظهور آنها را در نظر بگیریم در واقع به مراتب پس از آن نظر کرده ایم که تحت اشراف آن مرتبه بالا می باشند.
قواعد فوق بخشی از حقایق عالم تکوینی می باشد که هیچ کس نمی تواند از آنها گریزی داشته باشد و مخلوقات هرگز نخواهند توانست حتی یکی از آنها را نقض کنند؛چرا که حتی کسی که به زعم باطل خودش در حال نقض کردن یکی از آنهاست در همان حال هم دارد طبق آنها عمل می کند ولی متوجه نیست.
در رابطه با توضیحات بیشتر پیرامون قضا و قدر می توانید به بخش"قضا و قدر و مشیت و…"رجوع بفرمایید.
که از

بخوانید ::   - مصباح بیست و پنجم
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *