– مصباح هشتم

خلیفه هویت غیبیه

خلیفه هویت غیبیه

امام خمینی(قدس سره)در ادامه مبحث مصباح پیشین ادامه می دهند که به دلیل این که اسم ها و صفات کثیر نمی توانند مستقیما از هویت غیبیه وجود کسب فیض و تجلی کنند پس به ناچار در این میان باید یک تجلی به عنوان خلیفه هویت غیبیه وجود داشته باشد که فیض را از هویت غیبیه گرفته و به مراتب پایین تر برساند و به بیان دیگر واسطه در تجلی بشود.

حجاب نورانی ای که بین اسم”الله”و هویت غیبیه وجود می باشد و در مصباح پیشین به آن اشاره شد همان خلیفه هویت غیبیه و واسطه فیض و تجلی برای مراتب پایین تر وجودی است.

امام(ره)می فرمایند: این حجاب صبح ازل را می شکافد و از آنجا ظهور می کند و اول را به آخر متصل می گرداند.

توضیح مطلب بدین شرح است که هر مرتبه ای از هستی از ابتدا تا انتهای مراتب پایین تر از خود را در برمی گیرد و بر تمام مراتب پایین تر از خود اشراف و سلطه کامل دارد به طوری که هیچ چیزی از مرتبه پایین تر وجود از گستره ذات مرتبه بالاتر بیرون نیست و همگی مندک در مرتبه بالاتر از خود می باشند.

حجابی که بین اسم”الله”و هویت غیبیه وجود قرار دارد چون پس از هویت غیبیه در بالاترین مرتبه از هستی لایتناهی قرار دارد،پس از ابتدا تا انتهای تمامی مراتب مادون هستی را در خود دارد و وجودی است که بر تمامی آنها کشیده شده است و همه مندک و متلاشی در آن حقیقت اعظم می باشند.به همین دلیل که آن حجاب نورانی تمامی مراتب پایینی وجود را در بردارد از صبح ازل تا شام ابد با اینکه در ظاهر امر برای ما که در این دنیا هستیم حکم بی نهایت را دارد ولی نسبت به آن مقام والا و حجاب نورانی در حکم یک لحظه و بلکه یک آن است به عبارت دقیق تر اصلا به حساب نمی آید و از ازل تا ابد همگی مندرج در آن حجاب نورانی است.

روی همین حساب امام خمینی(ره)می فرمایند:آن حجاب نورانی و خلیفه ای که برای هویت غیبیه ذکر شد،اول را به آخر متصل می گرداند چون همه آنها را در بردارد و هیچ چیز از ذات او بیرون نیست.

 

بخوانید ::   - معرفت

بر اساس همین قاعده ای که امام خمینی(ره)بیان فرمودند به این نتیجه دست پیدا می کنیم که تمام حوادث عالم خلقت و حتی اعمال ما باید در علم خداوند بوده باشند و چون آن مرتبه از وجود یعنی علم خداوند نسبت به مرتبه ای که هم اکنون آن را ادراک می کنیم در رتبه بالاتری است پس تمام عالم خلقت را در برگرفته و همه تحت فیض آن مرتبه کار می کنند. دقیقا بر اساس همین حقیقت تکوینی در روایات اهل بیت(ع) اشاره شده است که اعمال ما قبلا در علم خداوندی گذشته است(البته جبری هم در کار نیست که توضیح آن بخشی جداگانه می طلبد).

باز بر اساس همین قاعده صورت علمی ماهیات که در علم خداوند هستند در مرتبه ای بالاتر از وجود مندک می شود و آن مرتبه بالایی که همان مرتبه اسماء و صفات است تمام صورت های علمی را فرا گرفته است و حتی هنگامی که صورت علمی مخلوقات در عالم خارجی متجلی می شود باز هم اسماء و صفات خداوند آنان را در برگرفته است، چون همیشه مرتبه بالایی همراه مراتب پایین تر حضور دارد وگرنه مراتب پایینی معدوم می شدند. مولا علی(ع) در دعای کمیل به این حقیقت که اسماء کل مخلوقات را پر کرده است اشاره می فرمایند:

و باسمائک التی ملات ارکان کل شیء

اما مرتبه بالاتر از اسمای جزئی یعنی اسم ” الله ” که سر دسته همه اسماء است چون در مرتبه بالاتری از اسم های جزئی قرار دارد همه اسم های دیگر را در بردارد.

باز بر همین روال خود اسم ” الله ” در احدیت ذاتی مندک است پس احدیت ذاتی به اسم ” الله ” و نیز اسمای جزئی که در سیطره اسم ” الله ” هستند و همچنین بر مخلوقاتی که تحت سیطره اسمای حسنی ظهور می کنند احاطه و اشراف دارد.

اما خود احدیت ذاتی که جانشین و خلیفه هویت غیبیه بود نیز در هویت غیبیه مندک است پس هویت غیبیه هم احدیت ذاتی و هم تمام مراتب وجودی پایین تر را در برگرفته است بدون اینکه خودش به صفات آنها متصف شود. روی همین حساب هم قرآن کریم می فرماید:

و هو معکم اینما کنتم

واژه ” هو ” اشاره به هویت محض و غیبیه وجود دارد که همه جا و همیشه با ماست ولی ما فقط در حد خودمان با او هستیم یعنی در حد همین مخلوقات و نه بیشتر از آن.

روی همین حساب هم هیچ کس به حقیقت هویت غیبیه راهی ندارد چون هویت غیبیه از اصل آفرینش و ظهور همه فراتر و والاتر است.

 

بخوانید ::   - توحید حمد
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *