– مصباح چهلم

امام خمینی(قدس سره الشریف)یادآوری می فرمایند که در مصباح های پیشین دانستیم که فیض اقدس در مرتبه"واحدیت" دو کار می کند ابتدا اسمای حسنی را ظهور می دهد که اولین اسمی که ظهور می کند اسم"الله"است که سایر اسماء را در بر دارد و کار دومی که فیض اقدس انجام می دهد این است که مظاهر آن اسماء یعنی صورت علمی مخلوقات را ظهور می دهد که در اینجا هم اولین صورت علمی که ظهور می کند همان عین ثابت انسان کامل است که بقیه صورت های علمی را در بردارد.
"مفاتیح غیب"که سرچشمه ظهور اسمای جزئیه و صورت علمی مخلوقات هستند در همین مرتبه "واحدیت"قرار دارند و از آنجاییکه هر مرتبه از وجود در مرتبه قبلی مندک می باشد پس مفاتیح غیب که در مرتبه "واحدیت"قرار دارند نزد مرتبه"احدیت ذاتی"مندک می باشند و در پیشگاه آن مرتبه و تحت اشراف آن هستند:
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین
پس فیض اقدس به وسیله مظاهر خودش یعنی همان مفاتح غیب و اسمای حسنی در اعیان ثابته متجلی می شود؛یعنی فیض اقدس ابتدا اسمای حسنی را طبق اولویتی که اسم های جامع تر نسبت به جزئی تر دارند ظهور می دهد و سپس به طفیلی اسمای حسنی صورت علمی مخلوقات و اعیان ثابته و ماهیات را ظهور می دهد که در اینجا هم مخلوقاتی که ابتدا فیض را دریافت می کنند دارای ظرفیت بیشتری از سایر مخلوقات هستند.

بخوانید ::   - توحید خالقی
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *