– مصباح چهل و هفتم

امام(ره)در این مصباح به گفتار حکیم ارسطاطالیس یونانی اشاره می فرمایند که حقایق بسیطه به صورت دوایر حقیقی جلوه می کند.سپس استدلال قاضی سعید قمی در کتاب بوارق الملکوتیه را برای این حرف ذکر می کنند.
حقایق بسیط و مجرد برای فرد مکاشف و عارف به صورت دایره های گوناگون که هر کدام سعه و ضیق و گنجایش خاص خودشان را دارند جلوه می کند که هر دایره ای بر اساس گنجایش خاص خودش مخلوقات عوالم پایین تر از خود را در بر می گیرد.
با توجه به سخنان امام خمینی(ره) مصباح های گذشته در می یابیم که بر خلاف دایره های این دنیا،دوایری که در عوالم درونی هستند نسبت به دوایر بیرونی احاطه و گستردگی بیشتری دارند و آنها را در بر می گیرند.
اما دلیل دایره بودن این حقایق بسیطه این است که فیض خداوند و اسمای حسنای او و نیز مخلوقات مجرد، جهت بردار نیستند و دایره هم چون هیچ گوشه ای ندارد برای نشان دادن بساطت این فیض مناسب تر از سایر اشکال است چون اگر هر شکل دیگری را غیر از دایره در نظر بگیریم اختلاف در نسبت ها پیش می آید ولی تمام شکل و هیئت دایره یکسان است و هیچ جای آن با جای دیگرش اختلافی ندارد پس طبق حکمت خداوند فیض بسیط او و حقایق مجرده برای عرفا در شکل دایره و کره جلوه می نماید.
در انتها امام خمینی(ره)اشاره می کنند که این مطالب نردبانی برای رسیدن به حقایق بالاتر است و آن را پیش غیر اهلش افشا مکن.
اما در اینجا خوب است به اصطلاح قرآنی "اولواالالباب" هم اشاره کنیم و پیرامون معنی عرفانی آن کمی توضیح دهیم:
اولوا الالباب یعنی کسانی که به مغز اشیاء و باطن دوایر امکانی راه یافته اند و لب عوالم آفرینش را شهود می کنند.با توجه به احاطه کرات درونی نسبت به قشر و پوسته بیرونی که در مصباح های گذشته گفته شد معلوم می شود که از آنجاییکه اولوالباب به درون کرات وجودی راه یافته اند پس منش و روش و گفتار و کردار و پندار آنان وقتی که در عالم دنیا بخواهد جامه عمل بپوشد به صورت خردمندانه ترین و نیکوترین صورت ها جلوه گر می شود.لذا قرآن کریم این دسته از اولیاء الله را بسیار گرامی می دارد.
از آنجاییکه طبق قاعده ای که امام خمینی(ره)در مصباح های گذشته بیان فرمودند، کرات درونی بر کرات بیرونی احاطه دارد و ولایت علویه از کرات درونی به کرات بیرونی تراوش می کند پس هر کس هم که به مغز و درون اشیاء و عوالم آفرینش نفوذ کند به همان مقداری که در عوالم درونی فانی شده باشد به همان اندازه هم نسبت به عوالم بیرونی احاطه و ولایت پیدا می کند.
پس اولوالالباب چون به بطن عوالم امکانی نفوذ کرده اند نسبت به مخلوقاتی که در عوالم بیرونی می باشد ولایت تکوینی یافته اند.البته ولایت تکوینی که آنها بدست آورده اند با فنای در ولایت تکوینی اهل بیت(ع)بوده است که در تمامی کرات آفرینش و مراتب خلقت جریان دارد و از دید دقیق تر همان ولایت تکوینی اهل بیت(ع)نیز سایه و تجلی ولایت تکوینی حق تعالی می باشد.

بخوانید ::   - مقدمه مشکات دوم
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *