– مصباح چهل و چهارم

در این مصباح امام خمینی(قدس سره)به ادامه مبحث عین ثابت انسان کامل می پردازد.
گفتیم که عین ثابت و ماهیت علمی انسان کامل چون سایه اسم"الله"است بر تمامی اعیان ثابته و ماهیات دیگر احاطه دارد همانطوری که اسم"الله"بر تمامی اسمای دیگر اشراف داشت.
این اشراف و احاطه را همان"ولایت"می گویند؛چرا که ولایت همان قرب و نزدیکی یا محبوبیت یا تصرف یا نیابت و یا ربوبیت و پرورش دادن است که تمامی اینها نتیجه همان احاطه انسان کامل نسبت به سایر مخلوقات در علم خداوند متعال است.
اما وقتی که مخلوقات از علم خداوند در عالم خارجی هم منعکس می گردند همان احاطه و اشراف انسان کامل به آنها هم از علم خداوندی در عرصه عالم خارجی جلوه گر می شود.پس در اینجا هم انسان کامل همانند مرتبه علم خداوند نسبت به همه مخلوقات ولایت و احاطه و سلطنت و سروری دارد.آیه زیر از سوره احزاب را می توان با این دید نگاه کرد:

النبی اولی بالمومنین من انفسهم

یعنی

پیامبر از خود شما به شما سزاوارتر است.

چون بقیه انسان ها و حتی سایر مخلوقات عالم به طفیلی ایشان و تحت اشراف ذات مقدس پیامبر(ص)در این عالم ظاهر گشته اند.پس ولایت تکوینی و اشراف و احاطه پیامبر اکرم(ص)از رگ گردن آنها به آنها نزدیکتر است.
اما گفتیم که خلافت و جانشینی اسم"الله" همان حقیقت محمدیه(ص)در علم خداوند می شود.یعنی خلافت عین ثابت پیامبر(ص)بر سایر اعیان ثابته، سایه و رقیقه و رشحه اسم"الله"بود.حال اگر همین حقیقتی که اسم"الله"ظهور داده است و نام آن را خلافت محمدیه(ص)گذاشتیم بخواهد سلطنت و چیرگی خود را بر سایر اعیان ثابته و ماهیات اعمال کند نامش "ولایت علویه"می شود که از باطن حقیقت محمدیه(ص)متجلی می گردد.
چون این ولایت علویه از باطن حقیقت محمدیه متجلی گشته است پس در باطن و سر خود با او متحد و یگانه است؛همانطور که پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:

انا و علی من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتی

من و علی(ع)از یک درخت می باشیم و بقیه مردم از درخت های گوناگون اند.
اما همین ولایت وقتی که از علم خداوند در عالم خارجی منعکس می شود باز هم طبق همان روال است؛یعنی در عالم خارجی هم ولایت تکوینی علویه سایه خلافت تکوینی محمدیه می باشد.
حتی در مراتب بعدی از آنجاییکه شریعت آسمانی طبق همین قواعد تکوینی شکل گرفته و سایه آن است در شریعت اسلام هم شخص مولا علی(ع)جانشین حضرت محمد(ص)هستند هر چند چون عملی شدن یا نشدن دین خداوند بسته به اختیاری که انسان ها آن را اعمال می کنند تغییر می کند و در زمان صدر اسلام مردم خلاف وصیت پیامبر(ص)عمل کردند خلاف این واقع شد و خلافت مولا علی(ع)توسط نااهلان غصب گردید.
پس این مورد آخری که در عالم امکان خلاف آن واقع شده بر اساس سوء اختیار عده ای غاصب بوده است وگرنه حقایق مراتب قبلی تکوینی بوده است و مثل مورد اخیر قابل نقض کردن نیست.
عرفای بزرگ اسلامی حقیقت تکوینی خلافت محمدیه(ص)و ولایت علویه(ع)را بر همه کثرات شهود می کنند.محیی الدین بن عربی(قدس سره)در فتوحات مکیه اشاره می فرماید که در بدو پیدایش عوالم وجودی که نظر کنیم نزدیکترین شخص به پیامبر در مرتبه آغازین خلقت امام علی بن ابی طالب(ع)می باشد که سرّ تمامی انبیاء و اولیاء است.

بخوانید ::   - فص نوحی
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *