– مطلع دهم

امام باقر(ع)در اصول کافی می فرمایند:

لمّا خلق اللّه تعالى العقل،استنطقه.ثمّ‌ قال له:أقبل.فأقبل.ثمّ‌ قال له:أدبر.فأدبر.ثمّ‌ قال:و عزّتی و جلالی،ما خلقت خلقا هو أحبّ‌ إلیّ‌ منک،و لا أکملتک إلاّ فیمن أحبّ‌.أما،إنّی إیّاک آمر و إیّاک أنهى؛و إیّاک أثیب؛و إیّاک أعاقب

یعنی وقتی خداوند عقل را آفرید به او نطق بخشید سپس گفت برگرد او برگشت و گفت بازگرد او بازگشت خداوند گفت به عزت و جلالم خلقی نیافریدم که نزد من محبوب تر از تو باشد و تو را کامل نمی کنم مگر در کسی که او را دوست داشته باشم تو را امر می کنم تو را نهی می کنم و تو را پاداش می دهم و تو را عقاب می دهم.
امام خمینی(قدس سره)می فرماید اینکه در حدیث آمده است که خداوند به عقل نطق بخشید و او را گویا کرد به این اشاره دارد که اسماء حسنی را به او تعلیم داد منتها نه به این معنی که اسماء حسنی از او جدا باشند و او آنها را یاد بگیرد بلکه بدین صورت که حقیقت اسماء را در جان او نهادینه کرد و اصول و پایه های خلقت را در نهاد او به امانت گذاشت تا در مراتب بعدی آفرینش به طور مفصل ظهور کند.پس عقل اول کل عوالم خلقت را به نحو اجمالی در بر دارد آنگاه آنها را به نحو تفصیلی هم ظهور می دهد.
اینکه به او گفت برگرد یعنی از مرتبه وحدت به سمت کثرات تجلی کن و عوالم مادون آفرینش را تحت اشراف خود ظهور بده.
اینکه به او گفت باز گرد یعنی هر کدام از کثراتی را که در حیطه خود ظهور داده ای در رتبه خودشان برای عقاب کردن یا ثواب دادن به سمت وحدت بازگردان.
اینکه فرمود تو را کامل نمی کنم مگر در کسی که او را دوست بدارم اشاره به این دارد که هر کس را که خداوند در علم خودش نسبت به او حب بیشتری داشته در عالم خارجی نیز تجلی بیشتری از عقل اول در جان او متجلی می کند.
اینکه فرمود تو را پاداش می دهم و تو را عقاب می دهم اشاره به این دارد که همه مخلوقاتی که عذاب می بینند و یا پاداش دریافت می کنند در قلمرو عقل اول فانی می باشند پس عذاب و عقاب را به خود او نسبت داده است.

بخوانید ::   - ذکر
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *