– مقدمه مشکات دوم

0
58

در مصباح هایی که در بخش مشکات اول از کتاب متقن "مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه"توضیح دادیم مسائل مربوط به مرتبه احدیت ذاتی یعنی هنگامی که هیچ اسم و صفتی ظهور نکرده است و نیز مسائل مربوط به مرتبه واحدیت یعنی عالمی که در آن اسماء و صفات ظهور می کنند تبیین شد و تا حدودی هم پیرامون اعیان ثابته و ماهیاتی که در علم خداوند هستند بحث شد.
اما در مشکات دوم، امام خمینی(ره)به تبیین مراتب وجود این بار در عرصه عالم خارجی ادامه می دهند یعنی وقتی که اعیان ثابته و ماهیات از علم خداوند به عالم خارجی می آیند و با دگرگونی پدیده های عالم خارجی تأثیرگذاری اسمای حسنی پیش چشم ما نمایان می گردد.
عالم خارجی نیز به مراتب مختلفی تقسیم می گردد که ان شاءالله تبیین می شود.

بخوانید ::   کمالات وجودی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code