نور پنجم

مشیت الهی

مشیت الهی

مشیت مطلقه یا همان مشیت الهی هر چند در ذات خودش هیچ تعین و تقیدی ندارد و یک فیض بسیط و طلق و رها می باشد که از تمام محدودیت های کثرات و مخلوقات منزه است ولی از جهتی دیگر که با آن مخلوقات محدود همراهی می کند و به آنها فیض رسانی می کند تمام حد و حدود و صفات آنها را می پذیرد هر چند هنوز هم در ذات خودش هیچ حد و صفتی ندارد.

به بیان دیگر “مشیت مطلقه”دو چهره دارد:

یک چهره آن رو به عالم غیب یعنی عالم اسماء و صفات و مرتبه واحدیت است و مخلوقاتی که در حجاب کثرات گرفتار هستند با آن چهره سر و کاری ندارند و آن چهره هم برایشان ظهوری نمی کند.

اما چهره دیگر آن رو به سوی کثرات و مخلوقات جزئی دارد و کسانی که گرفتار حجاب های گوناگون هستند با این چهره از “مشیت مطلقه”سر و کار دارند.به عبارت دیگر “مشیت مطلقه” یا همان مشیت الهی را در مشیت های جزئیِ مخلوقات شهود می کنند.

امام صادق(ع)در اصول کافی می فرمایند:

ما شاء الله کان و ما لم یشا لم یکن

هر چه خداوند بخواهد می شود و هر آنچه را که نخواهد نمی شود.

بنا بر منطق امام صادق(ع)در حدیث فوق وقتی به پدیده های پیش رویمان در عالم خلقت نگاه می کنیم در واقع به ظهور مشیت خداوند در عالم هستی می نگریم یعنی همه چیزهایی که اتفاق می افتد یا نمی افتد در واقع مشیت خداوند پیش روی ماست. در نتیجه این مشیت الهی است که به صورت مشیت مخلوقات ظهور کرده است.

پدیده های جزئی که در گستره جان خودمان و یا بیرون از آن مشاهده می کنیم همگی همان چهره از “مشیت مطلقه”است که به صورت مشیت های جزئی پیش روی ما ظاهر شده است.

اگر افراد خاص و مقرب الهی همه حجاب های جزئی را پشت سر بگذارند و بتوانند با درنوردیدن مشیت های جزئی وارد عالم “مشیت مطلقه”شوند و در آن مرتبه والا فانی گردند آنگاه تمامی وقایع خلقت را از ازل تا به ابد را در صفحه جان خودشان شهود می کنند یعنی به همه اتفاقات عالم آفرینش و مشیت های جزئی حق تعالی درباره مخلوقات علم پیدا می کنند(البته دست یابی به این مقام قبلا در همان مشیت مطلقه برای چنین افرادی در نظر گرفته شده است).

در برخی از حالات پیامبر اکرم(ص)در شب معراج این حالت برای ایشان رخ داد که در روایات مربوط به معراج ذکر شده است.

محیی الدین بن عربی(قدس سره)در فتوحات مکیه بدین مضمون می فرماید:

“نزد ما کسی از اولیاء الله محسوب نمی شود مگر اینکه تمامی کسانی که تا قیامت وارد عرصه هستی می شوند را شهود کند و باز هم جزء اولیاء الله نیست مگر اینکه عاقبت و سرنوشت هر کدام از آنها را هم ببیند”.

شخصی که بدین مقام رسیده باشد مشیت خداوند را درباره تک تک مخلوقات شهود می کند، به بیان دیگر با فنای در مشیت مطلقه موفق به شهود مشیت های جزئی شده است.

بخوانید ::   واحدیت
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *