شرح:
وقتی ما می خواهیم کاری را انجام دهیم ابتدا تصویری از آن را در ذهنمان می سازیم و سپس شروع به عمل می کنیم تا پس از طی مقدماتی به چیزی که در ذهن خود فرض کرده بودیم می رسیم.
پس فرض ذهنی ما هرچند پیش از عمل ما بوده است ولی تحقق آن فرض ذهنی در انتهای اعمال ما در عالم خارجی حاصل می شود و نتیجه می دهد.
خداوند هم در مرتبه علم خودش انسان کامل را بر سایر مخلوقات برتری داده است و بقیه را به طفیلی او خلق کرده است پس او بر بقیه پیشی گرفته است ولی وقتی که همین قاعده بخواهد در عالم خارجی جلوه گر شود انسان کامل در آخرین مرتبه خلقت یعنی عالم دنیا آفریده می شود و پیامبر اکرم(ص)که برترین پیامبران هستند در انتهای سلسله پیامبران ظهور می کنند با اینکه بقیه مخلوقات و پیامبران به طفیلی ایشان در این دنیا آمده اند.روی همین حساب پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:

نحن الآخرون السابقون


یعنی ما همان افرادی هستیم که هر چند در انتهای سلسله قرار گرفته ایم ولی در واقع بر همه سبقت گرفته ایم چون مقصود اصلی از آفرینش عوالم امکانی ظهور انسان کامل می باشد و بقیه مخلوقات به طفیلی او آفریده می شوند.شاعر معاصر در شعر زیر به زیبایی هر چه تمام تر در وصف حضرت رسول(ص) به این نکته اشاره کرده است:

نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد ریخت نکند زلف تو یک لحظه پریشان باشد
فکر کن فلسفه خلقت عالم تنها راز خندیدن یک چوپان باشد


در نگاه جزئی تر اگر این مطلب را واکاوی کنیم همانطور که تمام مخلوقات و همه انبیاء(ع)به طفیلی حضرت محمد(ص) به این عالم آمده اند بر همین قیاس افراد امت هر پیامبر نیز به طفیلی پیامبر خودشان به این دنیا پا می گذارند.روی همین حساب هم هر امتی که پیامبر خودشان را تکذیب می کردند و یا آزار می دادند گرفتار عذاب الهی و انواع گرفتاری ها می شدند چون با آزار پیامبران، دانسته یا ندانسته واسطه فیض رسانی به خودشان را انکار می کردند و این مطلب در قرآن کریم به عنوان یک سنت الهی معرفی شده است که تغییر پذیر نیست.
]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *