شرح:
آیات و ظهورات وجود از آنجهت که او را نشان می دهند غیر از او نیستند و از آنجهت که حد و حدود و نقایص خودشان را دارند غیر از او هستند و دیگر او را نشان نمی دهند.
پیداست که هر مخلوقی که مظهر صفات حق تعالی است از آنجهت که صفات کمالی خداوند را در خودش منعکس می کند آیه اوست و خدا را نشان می دهد ولی از آنجهت که حد و حدود و نقایصی دارد دیگر خدا را نشان نمی دهد چرا که خداوند وجود لایتناهی است که هیچ محدودیتی ندارد پس محدودیت ماهیات مربوط به ویژگی خلقت خود آنهاست.
حال اگر فرض کنیم یک آیه بخواهد تمام حقیقت وجود را نشان دهد بایستی مثل خود وجود هیچ نقص و محدودیتی نداشته باشد و اگر اینطور باشد او خود وجود است پس آیه خدا نیست بلکه در این صورت خودِ خدا می شود.نتیجه ای که به دست می آید این است که هیچ مخلوقی نمی تواند تمام حقیقت وجود را منعکس کند پس ذات وجود هیچ آیه و نشانه ای ندارد و مخلوقات با اینکه او را نشان می دهند ولی از جهت دیگر او را می پوشانند یعنی از جهت صفات کمالی که در مخلوقات است ما خداوند را در آنها شهود می کنیم ولی از جهت صفات نقصی که در مخلوقات است حجابی برای خداوند می شوند.مولا علی(ع)در نهج البلاغه به این حقیقت اینگونه اشاره می فرمایند:

تشهد له المرائی لا بمحاضره
آینه ها برای او شهادت می دهند بدون اینکه تمام حقیقت او را برای ما حاضر سازند.


آینه ها همان مخلوقات و عوالم آفرینش هستند که هر کدام وجود لایتناهی را به اندازه خودشان منعکس می کنند ولی هیچ کدام به طور کامل او را بازتاب نمی دهند چرا که صفات نقص مخلوقات و محدودیت های آنها مانع این کار می شود.پس هر ماهیتی هم وجود را نشان می دهد و هم آن را می پوشاند یعنی هم تجلی خداوند است و هم حجاب اوست.
قرآن کریم می فرماید:

مثل نوره کمشکاه فیها مصباح
مَثَل نور خداوند مثل مشکاتی می ماند که در دل او چراغی است.


ما نور خداوند را در مشکات و زجاجه می بینیم و به ذات غیبیه او راهی نداریم و پیداست که مشکات و زجاجه هر چند نور را منعکس می کنند ولی از آنجهت که خاصیت خودشان را هم نشان می دهند دیگر نور را منعکس نمی کنند بلکه آن را می پوشانند.پس هر مخلوقی هم آیه خداوند است و هم حجاب خداوند است.]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *