شرح:
ادراکِ ادراک یا همان هشیاری و توجه نسبت به وجود فقط در مظاهر وجود لایتناهی رخ می دهد که این مظاهر می توانند مخلوقات پیرامون ما مثل آسمانها و زمین باشند که آیات آفاقی نام دارند و نیز می تواند جان خود ما باشد که آیات انفسی نام دارد ولی به در هر صورت ما وجود را در آینه تعینات و مخلوقات او شهود کرده ایم و به ذات غیبیه او راهی نداریم چون آن مقام غیبی از ما مخلوقات جداست.به تعبیر امام باقر(ع)در اصول کافی:

فی کماله فارق الاشیاء لا علی اختلاف الاماکن
در کمال خودش با اشیاء جدایی دارد نه اینکه در مکانی جدا باشد.


کمال خداوند در حدیث فوق اشاره به ذات غیبیه او دارد که هیچ مخلوقی بدان دسترسی ندارد.توضیح اینکه وجود در همه مکان ها و با همه مخلوقات همراه است و از این لحاظ لحظه ای از ماهیات جدایی ندارد کمااینکه در انتهای عبارت ذکر شده از امام باقر(ع)جدا بودن به این معنی که خدا را در مکانی دیگر فرض کنیم به صراحت رد شده است اما وقتی مراتب وجودی را به سمت بالا طی می کنیم از یک مرتبه به بعد تمام مکانها و زمانها و مخلوقات و اشیاء فانی در حق تعالی می شوند و دیگر ظهوری ندارند و این مطلب همان چیزی است که امام باقر(ع)در ابتدای عبارت ذکر شده به آن اشاره می کنند یعنی وجود در اوج و کمال خود از همه اشیاء جدایی دارد چون در آن مرتبه والا هنوز هیچ مخلوقی آفریده نشده است.با این توضیح روشن می شود که جدایی خداوند از مخلوقاتش از نوع مکانی نیست.]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *