شرح:
هنگامی که یک عارف در اوج مقامات خویش قرار می گیرد و به فنای تام در حق تعالی می رسد به طفیلی وسعت لایتناهی حق تعالی، جان او نیز آنقدر وسعت می یابد که هیچ مخلوق محدودی توان ادراک حالت او را ندارد چون شخص عارف به همه آنها محیط گشته است و آنها خودشان در حیطه سلطه و هیمنه شخص عارف درآمده اند پس توانایی ادراک او را ندارند.حدیث زیر از پیامبر اکرم(ص)به این حقیقت اشاره می کند:

لی مع الله وقت لایسعنی ملک مقرب و لا تبی مرسل
برای من با خداوند مواقعی است که هیچ فرشته مقرب و نبی مرسلی توان ادراک من را ندارند.


بین شخص ادراک کننده با چیزی که ادراک می کند حتما بایستی سنخیتی باشد.شخصی که در عوالم پایین تر وجودی است اگر بخواهد چیزی که در عوالم بالاتر است را ادراک کند نور شدید مرتبه بالایی او را مضمحل و فانی می گرداند مثل موسی(ع)که توان ادراک تجلی خداوند بر کوه طور را نداشت و بیهوش شد چرا که آن تجلی از مرتبه ای بالاتر از حقیقت موسی(ع)ساطع شده بود.مرتبه پایینی وجود از ظهورات و رشحات مرتبه بالایی است پس توان دریافت تمام حقیقت مرتبه بالاتر از خود را ندارد بلکه فقط به اندازه ظرفیت خودش آن را دریافت می کند.
حال شخصی که در مرتبه پایین است نسبت به چیزی که در مرتبه بالاتر است حالت خوف و دهشت زدگی می باشد درست مثل حالت ناظران وقتی که بدنهای خفته اصحاب کهف در غار می نگریستند.در سوره کهف می خوانیم:

لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا
اگر از آنان آگاهی یابی از آنها فرار می کنی و حان تو پر از ترس از آنان می شود.

]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *