شرح:
ظهور و تجلی یک امر وجودی است و امر وجودی یعنی چیزی که منتسب به وجود باشد.به بیان دیگر مخلوقات چون ظهورات وجود هستند و منتسب به وجود می باشند جز وجود هیچ هویتی ندارند و سراپا فقر نسبت به وجود هستند و بدون وجود معدوم می گردند پس وجود سر تا پای آنها را پر کرده است به بیان دیگر اوصاف وجود هستند که ضمن اینکه وجود از صفات نقص و محدودیت های آنها منزه است ولی خودش را در همان مخلوقات به ما می شناساند.به تعبیر امام حسین(ع)در دعای عرفه:

تعرفت الی فی کل شیء
خودت را در هر چیزی به من شناساندی.


پس به این معنا مخلوقات جدای از خداوند نیستند چرا که جدای از وجود همه چیز معدوم می گردد.در نتیجه به این معنایی که توضیح داده شد غیر از خداوند چیزی وجود ندارد چون غلبه وجود او تمام ماهیات و مخلوقاتش را در برگرفته است:

و الله غالب علی امره


اما از لحاظ دیگر اگر به این قضیه نگاه کنیم وجود از تمام محدودیت ها و صفات مخلوقاتش منزه است چون در ذات خود از همه آنها فراتر است و به این معنا مخلوقات غیر از خداوند و جدای از او هستند.
امیرالمومنین(ع)در احتجاج طبرسی می فرمایند:

توحیده تمییزه من خلقه و حکم التمییز بینونه صفه لا بینونه عزله
توحید خداوند جدا کردن او از خلقش می باشد و حکم جدا کردن فرق گذاشتن در صفات است نه کناره گیری او از مخلوقات.


کناره گیری خداوند از مخلوقات یعنی اینکه ما فرض کنیم مخلوقات در کنار او وجود جدایی از او دارند در حالی که این تفکر غلط است و مخلوقات هیچ استقلال و وجود جدایی از خداوند ندارند بلکه مندک در حق تعالی می باشند و جدایی خالق از مخلوقات به این نکته باز می گردد که خداوند صفات وجودی که سراسر کمال است را داراست ولی مخلوقات صفات عدمی که سراسر نقص است را دارا هستند و برای اینکه مخلوقات در عالم خارجی ظهور کنند خداوند صفات خود را در آنان متجلی می کند.به تعبیر مولا علی(ع)در نهج البلاغه:

الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه
سپاس مخصوص خدایی است که در خلقش برای خلقش تجلی می کند.


پس مخلوقات با خداوند موجود می شوند و جدای از معدوم می گردند چون ظهورات و شئونات خود او هستند.]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *