شرح:
قبل از ظهور هر مخلوقی ابتدا اصل وجود حضور داشته است و وقتی که وجود آن مخلوق را در گستره خودش ظاهر می کند ظهور آن مخلوق به منزله حجابی برای وجود می شود پس یک ماهیت ظاهر می گردد و وجود پنهان می شود.
اما با نگاه دقیق تر می توان گفت که سر تا پای آن ماهیت و مخلوق یک امر وجودی است پس وجود پنهان نشده است بلکه در آن ماهیت متجلی شده است و به علاوه ما آن ماهیت را هم به طفیلی وجود درک می کنیم پس وجود از آن ماهیت ظاهرتر هم هست.به تعبیر امام حسین(ع)در دعای عرفه:

الغیرک من الظهور ما لیس لک
آیا غیر تو ظهوری دارد که تو آن را نداشته باشی؟


پس حتی وقتی که ماهیات و مخلوقات ظهور می کنند باز هم خودِ وجود ظاهرتر است و ما به وسیله وجود که از همه چیز ظاهرتر است آن ماهیات و مخلوقات را می شناسیم.به تعبیر امام صادق(ع)در اصول کافی:

لایدرک مخلوق شیئا الا بالله
هیچ مخلوقی چیزی را درک نمی کند مگر به طفیلی خدا.


نتیجه اینکه اگر در تحلیل خودمان برای اشیاء ظهوری ویژه خودشان قائل شویم وجود خداوند را باطن فرض کرده ایم و به وسیله شهود اشیاء او را غایب پنداشته ایم ولی اگر دقت کنیم که اشیاء ظهور خود را از او دارند بلکه او از تمام اشیاء ظاهرتر است اینجا اشیاء را به باطن برده ایم و وجود را ظاهر می بینیم.
با هر کدام از دو نگرش فوق می توان به عالم نگریست ولی باید توجه داشته باشیم که وجود همه چیزهایی را که ظاهر و باطن فرض می کنیم و تمام زمانهایی را که به عنوان قبل و بعد در نظر می گیریم همه و همه را فرا گرفته است و به هیچ کدام از آنها هم محدود نمی شود:

هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم

]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *