اصطلاحات
  • – توحید و کفر و شرک

    ابتدا به شرح معنای لغوی توحید و کفر و شرک می پردازیم:توحید یعنی یکی کردن یا یکی دانستن.اما این یکی دانستن ...

    ابتدا به شرح معنای لغوی توحید و کفر و شرک می پردازیم:توحید یعنی یکی کردن یا یکی دانستن.اما این یکی دانستن به دو معناست.یکی از نوع احدی و یکی از نوع عددی.توحید و وحدت احدی که درباره خداوند به کار می رو ...

    بیشتر بخوانید