توحید در قرآن
 • – توحید افعالی

  در دو آیه بالا در یکی اشاره می کند که خداوند باران را فرستاد و خودش زمین را به وسیله آن زنده کرد.و در آیه ...

  در دو آیه بالا در یکی اشاره می کند که خداوند باران را فرستاد و خودش زمین را به وسیله آن زنده کرد.و در آیه دیگر می گوید که خداوند باران را فرستاد و خود زمین سرسبز شد.اینکه در یک آیه تحول زمین را به خود ...

  بیشتر بخوانید
 • – توحید اسمای حسنی

  اسمای حسنی که مخصوص خداوند است،همگی به وجود بر می گردد و تمام آنها امر وجودی است و بر کمال و فضیلت دلالت ...

  اسمای حسنی که مخصوص خداوند است،همگی به وجود بر می گردد و تمام آنها امر وجودی است و بر کمال و فضیلت دلالت می کند ولی اسمای غیر حسنی همگی به عدم باز می گردد و تمامی آنها از نقص های عدمی سرچشمه می گیرد ک ...

  بیشتر بخوانید
 • – توحید و کفر و شرک

  ابتدا به شرح معنای لغوی توحید و کفر و شرک می پردازیم:توحید یعنی یکی کردن یا یکی دانستن.اما این یکی دانستن ...

  ابتدا به شرح معنای لغوی توحید و کفر و شرک می پردازیم:توحید یعنی یکی کردن یا یکی دانستن.اما این یکی دانستن به دو معناست.یکی از نوع احدی و یکی از نوع عددی.توحید و وحدت احدی که درباره خداوند به کار می رو ...

  بیشتر بخوانید
 • – توحید ولایت

  ((آیا نمی دانستی که برای خداوند(=وجود لایتناهی)است مالکیت آسمان ها و زمین(=ماهیات و مخلوقات)و برای شما غی ...

  ((آیا نمی دانستی که برای خداوند(=وجود لایتناهی)است مالکیت آسمان ها و زمین(=ماهیات و مخلوقات)و برای شما غیر از او هیچ ولی(=سرپرست)و یاوری نیست؟)).((همانا مالکیت آسمان ها و زمین برای خداست.زنده می کند و ...

  بیشتر بخوانید
 • – توحید ولایت

  ((آیا نمی دانستی که برای خداوند(=وجود لایتناهی)است مالکیت آسمان ها و زمین(=ماهیات و مخلوقات)و برای شما غی ...

  ((آیا نمی دانستی که برای خداوند(=وجود لایتناهی)است مالکیت آسمان ها و زمین(=ماهیات و مخلوقات)و برای شما غیر از او هیچ ولی(=سرپرست)و یاوری نیست؟)).((همانا مالکیت آسمان ها و زمین برای خداست.زنده می کند و ...

  بیشتر بخوانید
 • – توحید حمد

  در ابتدای سوره فاتحه الکتاب"ال"که بر سر "حمد"آمده است،در اصطلاح ادبیات عرب "ال ...

  در ابتدای سوره فاتحه الکتاب"ال"که بر سر "حمد"آمده است،در اصطلاح ادبیات عرب "ال"استغراق یا"ال"جنس است.یعنی تمام حمدها برای خداست و هیچ کس دیگر در این مورد شریک ا ...

  بیشتر بخوانید
 • ...

  ...

  بیشتر بخوانید
 • – توحید نصرت

  ((ما نزول فرشتگان در جنگ برای شما را فقط به عنوان بشارت قرار دادیم و برای اینکه دلتان آرام گیرد.اما نصرت ...

  ((ما نزول فرشتگان در جنگ برای شما را فقط به عنوان بشارت قرار دادیم و برای اینکه دلتان آرام گیرد.اما نصرت ها و یاری ها فقط از جانب خداوند است.او شکست ناپذیر سنجیده کار است)).این توحید بیان می کند که تم ...

  بیشتر بخوانید
 • – توحید نصرت

  ((ما نزول فرشتگان در جنگ برای شما را فقط به عنوان بشارت قرار دادیم و برای اینکه دلتان آرام گیرد.اما نصرت ...

  ((ما نزول فرشتگان در جنگ برای شما را فقط به عنوان بشارت قرار دادیم و برای اینکه دلتان آرام گیرد.اما نصرت ها و یاری ها فقط از جانب خداوند است.او شکست ناپذیر سنجیده کار است)).این توحید بیان می کند که تم ...

  بیشتر بخوانید
 • – توحید مکر

  معنی آیه فوق که در سوره ابراهیم(ع)آمده است می شود:((و کسانی که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند.پس(بدانید و ...

  معنی آیه فوق که در سوره ابراهیم(ع)آمده است می شود:((و کسانی که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند.پس(بدانید و آگاه باشید که)تمام مکرها برای خود خداوند است(و او آنها را انجام می دهد و نه غیر از او).او آنچه ...

  بیشتر بخوانید