مصباح الهدایه
 • نور بیست و یکم

  ادراک خدا در این بخش توضیحاتی پیرامون ادراک خدا می دهیم و تبیین می کنیم که هر کسی وجود لایتناهی را فقط به ...

  ادراک خدا در این بخش توضیحاتی پیرامون ادراک خدا می دهیم و تبیین می کنیم که هر کسی وجود لایتناهی را فقط به اندازه ظرفیت جان خودش می شناسد و نه بیشتر از آن. نخستین مطلبی که درباره ادراک خدا باید گفت این ...

  بیشتر بخوانید
 • نور بیستم

  سایه وجود در این بخش به مقوله " سایه وجود "  ورود پیدا می کنیم که از مهم ترین مباحث معرفت شناختی در علم ع ...

  سایه وجود در این بخش به مقوله " سایه وجود "  ورود پیدا می کنیم که از مهم ترین مباحث معرفت شناختی در علم عرفان نظری است و کلید رمز و دریچه ورود به بطن بسیاری از آیات و روایات می باشد. امام خمینی(ره)از ...

  بیشتر بخوانید
 • نور نوزدهم

  نبوت تشریعی در این بخش ضمن مرور خلاصه مباحث گذشته بیان می شود که نبوت تشریعی ریشه در نبوت تکوینی دارد پس ...

  نبوت تشریعی در این بخش ضمن مرور خلاصه مباحث گذشته بیان می شود که نبوت تشریعی ریشه در نبوت تکوینی دارد پس عمل به احکام شریعت منجر به سعادت انسان در عالم خارجی می شود. اولین مرتبه نبوت مربوط به اسم"الله ...

  بیشتر بخوانید
 • نور هجدهم

  آیه عرض امانت امام خمینی(رضوان الله علیه)در این بخش از کتاب به توضیح آیه عرض امانت می پردازند و با شرحی م ...

  آیه عرض امانت امام خمینی(رضوان الله علیه)در این بخش از کتاب به توضیح آیه عرض امانت می پردازند و با شرحی مختصر معنای دقیق آیه را واکاوی می کنند. ایشان احتمال می دهند که در آیه عرضه امانت در سوره احزاب ...

  بیشتر بخوانید
 • نور هفدهم

  ایمان به نبوت در این بخش ایمان به نبوت تکوینی را در سلسله مراتب خلقت شرح می دهیم و پیرامون چگونگی آن کنکا ...

  ایمان به نبوت در این بخش ایمان به نبوت تکوینی را در سلسله مراتب خلقت شرح می دهیم و پیرامون چگونگی آن کنکاش می کنیم.همچنین پذیرش و عدم پذیرش نبوت توسط کائنات توضیح داده می شود. گفتیم که پس از اینکا در ...

  بیشتر بخوانید
 • نور شانزدهم

  بسم الله الرحمن الرحیم در عبارت " بسم الله الرحمن الرحیم " خبررسانیِ وجودی اسم " الله " به دو اسم " الرحم ...

  بسم الله الرحمن الرحیم در عبارت " بسم الله الرحمن الرحیم " خبررسانیِ وجودی اسم " الله " به دو اسم " الرحمن " و " الرحیم " را توضیح می دهیم و به تجلی این خبررسانی در عوالم پایین تر هم اشاره می کنیم. او ...

  بیشتر بخوانید
 • نور پانزدهم

  اتحاد عالم و معلوم امام خمینی(قدس سره)با اشاره به قاعده فلسفی اتحاد عالم و معلوم طبق نظر فرفریوس که یکی ا ...

  اتحاد عالم و معلوم امام خمینی(قدس سره)با اشاره به قاعده فلسفی اتحاد عالم و معلوم طبق نظر فرفریوس که یکی از حکمای یونان است علم تفصیلی خداوند مخلوقات را توضیح می دهند. ایشان ابتدا اشاره می فرمایند که ب ...

  بیشتر بخوانید
 • نور چهاردهم

  علت فخر فروشی در این بخش با استدلال عرفانی علت فخر فروشی را شرح می دهیم و توضیح داده می شود که چرا شخص دچ ...

  علت فخر فروشی در این بخش با استدلال عرفانی علت فخر فروشی را شرح می دهیم و توضیح داده می شود که چرا شخص دچار این توهم می شود و راه درمان آن چیست؟ علت فخر فروشی این است که شخص کمالی را برای خودش می پندا ...

  بیشتر بخوانید
 • نور سیزدهم

  انا الحق در این بخش سعی می کنیم معنای دقیق سخن منصور حلاج(ره) که " انا الحق " میگفت را واکاوی کنیم و فرق ...

  انا الحق در این بخش سعی می کنیم معنای دقیق سخن منصور حلاج(ره) که " انا الحق " میگفت را واکاوی کنیم و فرق آن را با " انا ربکم الاعلی" که فرعون می گفت بیان کنیم. اینکه در کلمات انبیاء و اولیاء(ع)بیشتر ر ...

  بیشتر بخوانید
 • نور دوازدهم

  لایشغله شان عن شان در این بخش توضیح می دهیم که قاعده تکوینی " لایشغله شان عن شان " برای خداوند در تمام عو ...

  لایشغله شان عن شان در این بخش توضیح می دهیم که قاعده تکوینی " لایشغله شان عن شان " برای خداوند در تمام عوالم خلقت جریان دارد و هیچ چیزی او را از چیز دیگر باز نمی دارد. همانطوری که در عالم اعیان ثابته ...

  بیشتر بخوانید