مصباح الهدایه
 • مصباح ششم

  تنزیه و تشبیه امام خمینی(قدس سره)در این مصباح به دو مورد از روایات اهل بیت(ع) در رابطه با توحیدی که در مص ...

  تنزیه و تشبیه امام خمینی(قدس سره)در این مصباح به دو مورد از روایات اهل بیت(ع) در رابطه با توحیدی که در مصباح پیشین ذکر کردند اشاره می کنند که قاعده تنزیه و تشبیه را بیان می کند. اولین مورد از کتاب شری ...

  بیشتر بخوانید
 • مصباح اول

  هویت غیبیه و احدیت ذاتی امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعال ...

  هویت غیبیه و احدیت ذاتی امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نورانی و کلام عرفانی خویش را آغاز می کنند. در قرآن کریم از هویت غیبیه با عبارت " هو " ی ...

  بیشتر بخوانید
 • اولین خصوصیت عقل اول این است که خلیفه خداست.یعنی جانشین اسم الله است به بیان دیگر اسم الله اگر بخواهد کار ...

  اولین خصوصیت عقل اول این است که خلیفه خداست.یعنی جانشین اسم الله است به بیان دیگر اسم الله اگر بخواهد کاری را در عالم خارجی انجام دهد با تجلی در حقیقت عقل اول آن را انجام میدهد.دومین خصوصیت آن این است ...

  بیشتر بخوانید
 • امام باقر(ع)در اصول کافی می فرمایند:لمّا خلق اللّه تعالى العقل،استنطقه.ثمّ‌ قال له:أقبل.فأقبل.ثمّ‌ قال له ...

  امام باقر(ع)در اصول کافی می فرمایند:لمّا خلق اللّه تعالى العقل،استنطقه.ثمّ‌ قال له:أقبل.فأقبل.ثمّ‌ قال له:أدبر.فأدبر.ثمّ‌ قال:و عزّتي و جلالي،ما خلقت خلقا هو أحبّ‌ إليّ‌ منک،و لا أکملتک إلاّ فيمن أحبّ ...

  بیشتر بخوانید
 • در اصول کافی از قول امام باقر(ع)می خوانیم:لمّا خلق اللّه العقل-قال له أقبل فأقبل-ثمّ‌ قال له أدبر فأدبر ف ...

  در اصول کافی از قول امام باقر(ع)می خوانیم:لمّا خلق اللّه العقل-قال له أقبل فأقبل-ثمّ‌ قال له أدبر فأدبر فقال و عزّتي و جلالي-ما خلقت خلقا أحسن منک-إيّاک آمر و إيّاک أنهى-و إيّاک أثيب و إيّاک أعاقبوقتی ...

  بیشتر بخوانید
 • احاطه عقل اول به مراتب مادون خودش مثل احاطه پوست میوه به خود میوه نیست چرا که پوست میوه فقط در پیرامون آن ...

  احاطه عقل اول به مراتب مادون خودش مثل احاطه پوست میوه به خود میوه نیست چرا که پوست میوه فقط در پیرامون آن حضور دارد و درون میوه از آن خالی است پس این احاطه را نمی توان احاطه حقیقی دانست بلکه در احاطه ...

  بیشتر بخوانید
 • عقل اول یا مشیت مطلقه یا حقیقت محمدیه یا هر اسم دیگری که بر آن بگذاریم با تنزل در سایر مراتب خلقت عوالم ب ...

  عقل اول یا مشیت مطلقه یا حقیقت محمدیه یا هر اسم دیگری که بر آن بگذاریم با تنزل در سایر مراتب خلقت عوالم بعدی آفرینش را ظهور می دهد و خودش با همه آنها همراه است بدون آنکه ذاتش تغییری کند ولی در هر کدام ...

  بیشتر بخوانید
 • امام خمینی(قدس سره)به عبارتی که از امام صادق(ع)در کتاب کلمات مکنونه و مکیال المکارم نقل شده است اشاره می ...

  امام خمینی(قدس سره)به عبارتی که از امام صادق(ع)در کتاب کلمات مکنونه و مکیال المکارم نقل شده است اشاره می کنند:لنا مع اللّه حالات هو هو و نحن نحن؛و هو نحن و نحن هوبرای ما با خداوند حالاتی است که او اوس ...

  بیشتر بخوانید
 • امام(ره)در این مطلع به کلام شیخ قونوی ایراد می گیرند که چرا در آن از واژه صدور استفاده شده است در حالی که ...

  امام(ره)در این مطلع به کلام شیخ قونوی ایراد می گیرند که چرا در آن از واژه صدور استفاده شده است در حالی که صدور به دو عامل صادر کننده و صادر شونده نیاز دارد در حالی که در نگاه دقیق عرفانی یک وجود بیشتر ...

  بیشتر بخوانید
 • در این مطلع اشاره کوتاهی به اختلاف فلاسفه و عرفا در تعبیر کردن از فیض واحد می شود.فلاسفه از آنجاییکه نگاه ...

  در این مطلع اشاره کوتاهی به اختلاف فلاسفه و عرفا در تعبیر کردن از فیض واحد می شود.فلاسفه از آنجاییکه نگاه بیشتری به کثرات و تعینات دارند می گویند که این فیض واحد ابتدا در عقل اول ظهور می کند و سپس با ...

  بیشتر بخوانید