مشکات اول
 • تنزیه

  تنزیه تنزیه به چه معناست؟ در نوشتار زیر مفهوم منزه بودن وجود لایتناهی را با ذکر آیات و روایات و بر مبنای ...

  تنزیه تنزیه به چه معناست؟ در نوشتار زیر مفهوم منزه بودن وجود لایتناهی را با ذکر آیات و روایات و بر مبنای نگرش عرفانی واکاوی می کنیم و مفهوم "سبوح" و "قدوس" را توضیح می دهیم. منزه بودن هویت غیبیه از تن ...

  بیشتر بخوانید
 • هویت غیبیه

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نوران ...

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نورانی و کلام عرفانی خویش را آغاز می کنند. در قرآن کریم از هویت غیبیه با عبارت " هو " یاد می شود که ...

  بیشتر بخوانید
 • معیت قیومیه

  معیت قیومیه معیت قیومیه حق تعالی همان حضور وجود واحد لایتناهی با همه کثرات و شکن ها می باشد که ضمن توضیح ...

  معیت قیومیه معیت قیومیه حق تعالی همان حضور وجود واحد لایتناهی با همه کثرات و شکن ها می باشد که ضمن توضیح این اصطلاح نقد امام خمینی(ره) به گفتار ملاعبدالرزاق هم بیان می شود. معیت قیومیه بر مبنای نبوت ت ...

  بیشتر بخوانید
 • نبوت حقیقی

  نبوت حقیقی نبوت حقیقی در کلام ملا عبد الرزاق کاشانی به اشتباه به عقل اول نسبت داده شده است در حالی که اصل ...

  نبوت حقیقی نبوت حقیقی در کلام ملا عبد الرزاق کاشانی به اشتباه به عقل اول نسبت داده شده است در حالی که اصل نبوت به اسم اعظم"الله" بر می گردد؛ امام خمینی(ره) این نکته را تبیین می فرمایند. کمال الدین عبد ...

  بیشتر بخوانید
 • قضاوت

  قضاوت قضاوت یک ضرورت تکوینی است که در هر مرتبه ای از عوالم وجودی حتما بایستی توسط یک حاکم عادل بین کثرات ...

  قضاوت قضاوت یک ضرورت تکوینی است که در هر مرتبه ای از عوالم وجودی حتما بایستی توسط یک حاکم عادل بین کثرات آن مرتبه رخ دهد که بر اساس عدل و داد مانع فروپاشی آن مرتبه گردد. با ذکر این مقدمه وارد بحث می ش ...

  بیشتر بخوانید
 • تضاد

  تضاد تضاد های میان مخلوقات به کجا بر می گردد؟ در این مصباح به ریشه یابی اختلاف میان مخلوقات می پردازیم و ...

  تضاد تضاد های میان مخلوقات به کجا بر می گردد؟ در این مصباح به ریشه یابی اختلاف میان مخلوقات می پردازیم و توضیح می دهیم که اصل تضاد ها به کدام مرتبه از وجود لایتناهی بر می گردد؟ تضاد به این معنی است که ...

  بیشتر بخوانید
 • حقیقت نبوت

  حقیقت نبوت حقیقت نبوت در واقع همان اولین مرتبه نبوت است که در عالم اسماء حسنی مطابق همان عالم رخ می دهد ی ...

  حقیقت نبوت حقیقت نبوت در واقع همان اولین مرتبه نبوت است که در عالم اسماء حسنی مطابق همان عالم رخ می دهد یعنی اسم اعظم"الله" از کمالات نهفته در مرتبه احدیت ذاتی به مرتبه واحدیت خبر می دهد. اسم"الله" کم ...

  بیشتر بخوانید
 • نزول قرآن

  نزول قرآن نزول قرآن کریم در اصل و ریشه خود به کدام مرتبه از وجود لایتناهی بر می گردد؟ پاسخ این سوال را در ...

  نزول قرآن نزول قرآن کریم در اصل و ریشه خود به کدام مرتبه از وجود لایتناهی بر می گردد؟ پاسخ این سوال را در نوشتار زیر بر اساس سلسله مراتب نبوت واکاوی می کنیم. مثالی روشن برای نزول قرآن : ما وقتی قصد ان ...

  بیشتر بخوانید
 • وضع الفاظ برای روح معانی

  وضع الفاظ برای روح معانی وضع الفاظ برای روح معانی قاعده ای است که بر اساس آن هر یک از واژگان نبوت و ولایت ...

  وضع الفاظ برای روح معانی وضع الفاظ برای روح معانی قاعده ای است که بر اساس آن هر یک از واژگان نبوت و ولایت و خلافت را بایستی بر اساس حقیقت مفهوم آن لحاظ کنیم نه تجلی آنها در یک مرتبه خاص از وجود لایتنا ...

  بیشتر بخوانید
 • مراتب نبوت

  مراتب نبوت مراتب نبوت را در این مصباح تبیین می کنیم و توضیح می دهیم که خبررسانی در هر یک از عوالم وجودی س ...

  مراتب نبوت مراتب نبوت را در این مصباح تبیین می کنیم و توضیح می دهیم که خبررسانی در هر یک از عوالم وجودی سایه خبر رسانی در عوالم بالاتر است. نبوت تکوینی و ریشه و اساس آن در مصباح پیشین توضیح داده شد و ...

  بیشتر بخوانید