مشکات اول
 • مصباح ششم

  تنزیه و تشبیه امام خمینی(قدس سره)در این مصباح به دو مورد از روایات اهل بیت(ع) در رابطه با توحیدی که در مص ...

  تنزیه و تشبیه امام خمینی(قدس سره)در این مصباح به دو مورد از روایات اهل بیت(ع) در رابطه با توحیدی که در مصباح پیشین ذکر کردند اشاره می کنند که قاعده تنزیه و تشبیه را بیان می کند. اولین مورد از کتاب شری ...

  بیشتر بخوانید
 • هویت غیبیه

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نوران ...

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نورانی و کلام عرفانی خویش را آغاز می کنند. در قرآن کریم از هویت غیبیه با عبارت " هو " یاد می شود که ...

  بیشتر بخوانید
 • – مصباح پنجاه و ششم

  نبوت عقل اول امام خمینی(ره)به ایرادی که در کلام نقل شده از عبد الرزاق کاشانی(ره) درباره نبوت عقل اول که د ...

  نبوت عقل اول امام خمینی(ره)به ایرادی که در کلام نقل شده از عبد الرزاق کاشانی(ره) درباره نبوت عقل اول که در مصباح قبل ذکر شد، اشاره می فرمایند: نبوتی که مبنی بر خبر دادن روح اعظم بود یا همان نبوت عقل ا ...

  بیشتر بخوانید
 • – مصباح پنجاه و پنجم

  نظر عبد الرزاق کاشانی درباره نبوت امام راحل(ره)در این مصباح نظر عبد الرزاق کاشانی درباره نبوت را بیان می ...

  نظر عبد الرزاق کاشانی درباره نبوت امام راحل(ره)در این مصباح نظر عبد الرزاق کاشانی درباره نبوت را بیان می کنند و در مصباح بعدی به نقد نظر ایشان می پردازند. کمال الدین عبد الرزاق کاشانی(قدس سره)در مقدمه ...

  بیشتر بخوانید
 • – مصباح پنجاه و چهارم

  حاکم عادل در هر مرتبه ای از عوالم وجودی حتما بایستی یک حاکم عادل حضور داشته باشد تا بین کثرات آن مرتبه به ...

  حاکم عادل در هر مرتبه ای از عوالم وجودی حتما بایستی یک حاکم عادل حضور داشته باشد تا بین کثرات آن مرتبه به عدل حکم کند و مانع فروپاشی آن مرتبه گردد. در مصباح پیشین دانستیم که اسم"الله"همانند یک حاکم عا ...

  بیشتر بخوانید
 • – مصباح پنجاه و سوم

  اختصام الملا الاعلی در این مصباح با توضیح اختصام الملا الاعلی به ریشه یابی اختلافات میان مخلوقات می پرداز ...

  اختصام الملا الاعلی در این مصباح با توضیح اختصام الملا الاعلی به ریشه یابی اختلافات میان مخلوقات می پردازیم که در نهایت تمام اختلاف ها به تفاوتهای اسمای حسنی باز می گردد. هر کدام از اسمای الهی طبق اقت ...

  بیشتر بخوانید
 • – مصباح پنجاه و دوم

  اولین مرتبه نبوت اولین مرتبه نبوت در عالم اسماء حسنی مطابق همان عالم رخ می دهد یعنی اسم اعظم"الله"کمالات ...

  اولین مرتبه نبوت اولین مرتبه نبوت در عالم اسماء حسنی مطابق همان عالم رخ می دهد یعنی اسم اعظم"الله"کمالات نهفته در مرتبه احدیت ذاتی را در مرتبه واحدیت منعکس می کند و بدین وسیله از مرتبه احدیت ذاتی به م ...

  بیشتر بخوانید
 • – مصباح پنجاه و یکم

  سلسله مراتب نبوت در این مصباح برای درک هرچه بهتر چگونگی تنزل و تجلی حقیقت نبوت، سلسله مراتب نبوت از اصل خ ...

  سلسله مراتب نبوت در این مصباح برای درک هرچه بهتر چگونگی تنزل و تجلی حقیقت نبوت، سلسله مراتب نبوت از اصل خود یعنی مرتبه اسمای حسنی تا جهانی که هم اکنون در آن هستیم را با ذکر مثالی از نفس ناطقه خودمان ش ...

  بیشتر بخوانید
 • – مصباح پنجاهم

  وضع الفاظ برای روح معانی امام خمینی(قدس سره)در این مصباح به قاعده وضع الفاظ برای روح معانی اشاره می فرمای ...

  وضع الفاظ برای روح معانی امام خمینی(قدس سره)در این مصباح به قاعده وضع الفاظ برای روح معانی اشاره می فرمایند که در نوشتار زیر به شرح آن می پردازیم. اما شرح این قاعده نورانی که از کلمات اولیاء(علیهم الس ...

  بیشتر بخوانید
 • – مصباح چهل و نهم

  مراتب نبوت نبوت حقیقی در مصباح پیشین توضیح داده شد و در این مصباح به مراتب نبوت در درجات پایین تر وجودی ک ...

  مراتب نبوت نبوت حقیقی در مصباح پیشین توضیح داده شد و در این مصباح به مراتب نبوت در درجات پایین تر وجودی که همگی سایه همان نبوت حقیقی می باشند، اشاره می شود. مراتب نبوت بسته به مراتب مختلف وجودی به صور ...

  بیشتر بخوانید