مصباح دوم
 • – مطلع یازدهم

  العالم کله خیال عرفای بزرگ اسلامی جمله معروفی دارند که می گوید : " العالم کله خیال فی خیال " یعنی تمام عا ...

  العالم کله خیال عرفای بزرگ اسلامی جمله معروفی دارند که می گوید : " العالم کله خیال فی خیال " یعنی تمام عالم آفرینش خیالی فرو رفته در خیالی دیگر است. به شرح این جمله می پردازیم. مطالبمان را با توضیحاتی ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع دهم

  واسطه فیض در این مطلع با ذکر روایتی از امام باقر(ع) که در اصول کافی آمده است، واسطه فیض بودن عقل اول را ت ...

  واسطه فیض در این مطلع با ذکر روایتی از امام باقر(ع) که در اصول کافی آمده است، واسطه فیض بودن عقل اول را توضیح می دهیم که چگونه کائنات را از طرف خداوند سیراب می کند. امام باقر(ع)در اصول کافی می فرمایند ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع نهم

  قسیم النار و الجنه در این مطلع به شرح حدیث " قسیم النار و الجنه " درباره امام علی(ع) می پردازیم که بیان م ...

  قسیم النار و الجنه در این مطلع به شرح حدیث " قسیم النار و الجنه " درباره امام علی(ع) می پردازیم که بیان می کند عذاب و پاداش خدا از طریق عقل اول به مخلوقات جزئی می رسد. در اصول کافی از قول امام باقر(ع) ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع هشتم

  و کان الله بکل شیء محیطا در این مطلع پیرامون عبارت قرآنی " و کان الله بکل شیء محیطا " صحبت می کنیم و نحوه ...

  و کان الله بکل شیء محیطا در این مطلع پیرامون عبارت قرآنی " و کان الله بکل شیء محیطا " صحبت می کنیم و نحوه احاطه وجود قیومی حق تعالی نسبت به کائنات را واکاوی می کنیم. احاطه خداوند نسبت به مخلوقات طوری ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع هفتم

  ملک عظیم عقل اول یا مشیت مطلقه یا حقیقت محمدیه یا هر اسم دیگری که بر آن بگذاریم مخلوقی است که بیشترین وسع ...

  ملک عظیم عقل اول یا مشیت مطلقه یا حقیقت محمدیه یا هر اسم دیگری که بر آن بگذاریم مخلوقی است که بیشترین وسعت را دارد و ملک عظیم متعلق به اوست. عقل اول با تنزل در سایر مراتب خلقت عوالم بعدی آفرینش را ظهو ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع ششم

  حلول و اتحاد در این بخش پیرامون نفی حلول و اتحاد صحبت می کنیم و مفهوم آن دو را شرح می دهیم و بر مبنای وحد ...

  حلول و اتحاد در این بخش پیرامون نفی حلول و اتحاد صحبت می کنیم و مفهوم آن دو را شرح می دهیم و بر مبنای وحدت وجود هر دو را مردود می دانیم. حلول یعنی یک چیز در چیزی دیگر وارد شود و اتحاد یعنی یک چیز با چ ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع پنجم

  و ما امرنا الا واحده در این بخش به شرح مختصر عبارت قرآنی " و ما امرنا الا واحده " می پردازیم و بیان می کن ...

  و ما امرنا الا واحده در این بخش به شرح مختصر عبارت قرآنی " و ما امرنا الا واحده " می پردازیم و بیان می کنیم که عبارت " ظاهر اول " دقیق تر از " صادر اول " است. قاعده " الواحد " با عبارت " الواحد لا یصد ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع چهارم

  تشکیک وجود در این مطلع اشاره کوتاهی به فرق میان تشکیک وجود در حکمت متعالیه با وحدت وجود در عرفان نظری می ...

  تشکیک وجود در این مطلع اشاره کوتاهی به فرق میان تشکیک وجود در حکمت متعالیه با وحدت وجود در عرفان نظری می کنیم و تفاوت آن دو را شرح می دهیم. اختلاف فلاسفه حکمت متعالیه با عرفا در تعبیر کردن از حقیقت وا ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع سوم

  الواحد لا یصدر عنه الا الواحد در این مطلع پیرامون قاعده عرفانی " الواحد لا یصدر عنه الا الواحد " بحث می ک ...

  الواحد لا یصدر عنه الا الواحد در این مطلع پیرامون قاعده عرفانی " الواحد لا یصدر عنه الا الواحد " بحث می کنیم و توضیح می دهیم که یگانگی فیض ساطع شده از خداوند سایه یگانگی خودِ خداوند است. امام خمینی(قد ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع دوم

  مراتب وجودی انسان در این مطلع به مراتب وجودی انسان کامل اشاره می کنیم و توضیح می دهیم که نباید از انسان ک ...

  مراتب وجودی انسان در این مطلع به مراتب وجودی انسان کامل اشاره می کنیم و توضیح می دهیم که نباید از انسان کامل فقط جسم مادی او را دید بلکه حقیقت او همه خلقت را فرا گرفته است. در اصول کافی از قول امام صا ...

  بیشتر بخوانید