وحدت وجود
 • نور هجدهم

  آیه عرض امانت امام خمینی(رضوان الله علیه)در این بخش از کتاب به توضیح آیه عرض امانت می پردازند و با شرحی م ...

  آیه عرض امانت امام خمینی(رضوان الله علیه)در این بخش از کتاب به توضیح آیه عرض امانت می پردازند و با شرحی مختصر معنای دقیق آیه را واکاوی می کنند. ایشان احتمال می دهند که در آیه عرضه امانت در سوره احزاب ...

  بیشتر بخوانید
 • نور دهم

  وسعت هستی در این بخش به رازهایی درباره وسعت هستی لایتناهی حق تعالی اشاره می کنیم و نکاتی را پیرامون آن بی ...

  وسعت هستی در این بخش به رازهایی درباره وسعت هستی لایتناهی حق تعالی اشاره می کنیم و نکاتی را پیرامون آن بیان می کنیم. در عالم دنیا وقتی فاعلی را مشاهده می کنیم، فعل آن فاعل از خود فاعل جداست و محلی که ...

  بیشتر بخوانید
 • نور هشتم

  مشیت مشیت مطلقه در مرتبه قبلی وجود یعنی مقام واحدیت و اسماء و صفات حق تعالی مندک و فانی است.پس برای خودش ...

  مشیت مشیت مطلقه در مرتبه قبلی وجود یعنی مقام واحدیت و اسماء و صفات حق تعالی مندک و فانی است.پس برای خودش وجود و حیثیتی جدای از اسماء و صفات ندارد. به بیان دیگر وقتی بخواهیم تاثیرگذاری اسماء و صفات را ...

  بیشتر بخوانید
 • نور ششم

  علم تفصیلی "مشیت مطلقه"با تجلی در ماهیاتی که در علم حق تعالی بوده اند آنها را در عالم خارجی منعکس می کند ...

  علم تفصیلی "مشیت مطلقه"با تجلی در ماهیاتی که در علم حق تعالی بوده اند آنها را در عالم خارجی منعکس می کند و در همراهی با آنها علم تفصیلی خداوند را شکل می دهد. خداوند نسبت به مخلوقات یک علم ذاتی دارد که ...

  بیشتر بخوانید
 • عشق حقیقی

  عشق حقیقی در این بخش از کتاب مصباح الهدایه پیرامون عشق حقیقی که همان عشق خداوند به خودش می باشد توضیح می ...

  عشق حقیقی در این بخش از کتاب مصباح الهدایه پیرامون عشق حقیقی که همان عشق خداوند به خودش می باشد توضیح می دهیم و قاعده صحیح در عشق مجازی را هم بیان می کنیم. درباره "هویت غیبیه"که اصلا نمی توان سخنی گفت ...

  بیشتر بخوانید
 • تنزیه

  تنزیه در این مصباح به تنزیه وجود لایتناهی در تمام مراتب وجودی اشاره می شود و چگونگی منزه بودن او با ذکر آ ...

  تنزیه در این مصباح به تنزیه وجود لایتناهی در تمام مراتب وجودی اشاره می شود و چگونگی منزه بودن او با ذکر آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع) واکاوی می شود. منزه بودن هویت غیبیه از تنزیه: ابتدا این نکته را ذک ...

  بیشتر بخوانید
 • هویت غیبیه

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نوران ...

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نورانی و کلام عرفانی خویش را آغاز می کنند. در قرآن کریم از هویت غیبیه با عبارت " هو " یاد می شود که ...

  بیشتر بخوانید
 • – مطلع یازدهم

  العالم کله خیال عرفای بزرگ اسلامی جمله معروفی دارند که می گوید : " العالم کله خیال فی خیال " یعنی تمام عا ...

  العالم کله خیال عرفای بزرگ اسلامی جمله معروفی دارند که می گوید : " العالم کله خیال فی خیال " یعنی تمام عالم آفرینش خیالی فرو رفته در خیالی دیگر است. به شرح این جمله می پردازیم. مطالبمان را با توضیحاتی ...

  بیشتر بخوانید
 • "نهایت ظهور مراتـب کلیـات و اختلافـات ذاتـی بـر نـوع آخر است یعنـی انـسان،کـه ایجـاد بعـد از وی جـز ...

  "نهایت ظهور مراتـب کلیـات و اختلافـات ذاتـی بـر نـوع آخر است یعنـی انـسان،کـه ایجـاد بعـد از وی جـز در اصـناف و انـواع واقع نمی شود، و آن به حقیقت اظهار ما بالقوه به فعـل اسـت،نـه مبـداء ایجاد بع ...

  بیشتر بخوانید
 • "انی خالق اشارت است به شرف علت فاعلی و بشرا به صـوری و مـن طـين بـه مـادی فـاذا سـویته و نفخـت فیـه ...

  "انی خالق اشارت است به شرف علت فاعلی و بشرا به صـوری و مـن طـين بـه مـادی فـاذا سـویته و نفخـت فیـه مـن روحـی فقعـوا لـه ساجدین به علت غائی؛ و علت شرف هـر یکـی پوشـیده نیـست: ذالـک ذکری للذاکرین. ...

  بیشتر بخوانید