آیات تنزیه در قرآن
  • تنزیه

    تنزیه تنزیه به چه معناست؟ در نوشتار زیر مفهوم منزه بودن وجود لایتناهی را با ذکر آیات و روایات و بر مبنای ...

    تنزیه تنزیه به چه معناست؟ در نوشتار زیر مفهوم منزه بودن وجود لایتناهی را با ذکر آیات و روایات و بر مبنای نگرش عرفانی واکاوی می کنیم و مفهوم "سبوح" و "قدوس" را توضیح می دهیم. منزه بودن هویت غیبیه از تن ...

    بیشتر بخوانید