أين السبب المتصل بين الارض والسماء
  • – مطلع دهم

    واسطه فیض در این مطلع با ذکر روایتی از امام باقر(ع) که در اصول کافی آمده است، واسطه فیض بودن عقل اول را ت ...

    واسطه فیض در این مطلع با ذکر روایتی از امام باقر(ع) که در اصول کافی آمده است، واسطه فیض بودن عقل اول را توضیح می دهیم که چگونه کائنات را از طرف خداوند سیراب می کند. امام باقر(ع)در اصول کافی می فرمایند ...

    بیشتر بخوانید