اثبات بی نهایت بودن خدا
  • وسعت هستی

    وسعت هستی وسعت هستی لایتناهی حق تعالی تمام زمانها و مکانها و بلکه تمام مراتب وجودی را فراگرفته است و از ه ...

    وسعت هستی وسعت هستی لایتناهی حق تعالی تمام زمانها و مکانها و بلکه تمام مراتب وجودی را فراگرفته است و از همه آنها نیز فراتر است چرا که خداوند بی نهایت حقیقی است و آفرینش به طفیلی او بی نهایت می شود. در ...

    بیشتر بخوانید