احاطه معنوی
  • – کرات معنوی

    کرات معنوی در این مصباح نحوه احاطه و سلطه خلافت محمدیه و ولایت علویه بر سایر مخلوقات با استفاده از قاعده ...

    کرات معنوی در این مصباح نحوه احاطه و سلطه خلافت محمدیه و ولایت علویه بر سایر مخلوقات با استفاده از قاعده کرات معنوی توضیح داده می شود. حقیقت خلافت محمدیه و ولایت علویه از حیث وجهه غیبی خودش در هیچ آین ...

    بیشتر بخوانید