احدیت ذاتیه
 • مقام عندیت

  مقام عندیت مقام عندیت بر اولین مرتبه خلافت در وجود لایتناهی اطلاق می شود که بقیه عندیت ها همگی سایه آن مر ...

  مقام عندیت مقام عندیت بر اولین مرتبه خلافت در وجود لایتناهی اطلاق می شود که بقیه عندیت ها همگی سایه آن مرتبه می باشند و نهایتا در همان مرتبه که حقیقت عندیت است مستهلک و فانی می گردند. امام راحل(رضوان ...

  بیشتر بخوانید
 • – احدیت ذاتی

  احدیت ذاتی احدیت ذاتی اولین مرتبه از مراتب وجودی است که به طفیلی هویت غیبیه ظهور می کند و یک تعین نامحدود ...

  احدیت ذاتی احدیت ذاتی اولین مرتبه از مراتب وجودی است که به طفیلی هویت غیبیه ظهور می کند و یک تعین نامحدود است که خودش هیچ حکمى را نمى گیرد و به هیچ صفتى هم وصف نمى شود. از این دید حتى نباید او را به ن ...

  بیشتر بخوانید