احدیت ذاتی
 • هویت غیبیه

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نوران ...

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نورانی و کلام عرفانی خویش را آغاز می کنند. در قرآن کریم از هویت غیبیه با عبارت " هو " یاد می شود که ...

  بیشتر بخوانید
 • – عماء

  عماء در این مصباح امام خمینی(ره) به توضیح درباره " عماء " می پردازند که یکی از نام های دیگر احدیت ذاتی حق ...

  عماء در این مصباح امام خمینی(ره) به توضیح درباره " عماء " می پردازند که یکی از نام های دیگر احدیت ذاتی حق تعالی می باشد و بقیه مراتب وجودی تحت اشراف آن شکل می گیرد. شخصی از پیامبر اکرم(ص)پرسید: این کا ...

  بیشتر بخوانید
 • تجلی اعظم

  تجلی اعظم تجلی اعظم نام دیگر احدیت ذاتی است چون آن مرتبه همانند یک تعین عظیم در مراتب مادون خودش متجلی می ...

  تجلی اعظم تجلی اعظم نام دیگر احدیت ذاتی است چون آن مرتبه همانند یک تعین عظیم در مراتب مادون خودش متجلی می شود و طبق همین روال هر مرتبه بالایی از وجود نسبت به مرتبه پایینی اش تجلی اعظم است. تمام تجلیات ...

  بیشتر بخوانید
 • خلیفه هویت غیبیه

  خلیفه هویت غیبیه خلیفه هویت غیبیه نام دیگری برای احدیت ذاتی وجود است که بقیه خلافت ها سایه همین خلافت می ...

  خلیفه هویت غیبیه خلیفه هویت غیبیه نام دیگری برای احدیت ذاتی وجود است که بقیه خلافت ها سایه همین خلافت می باشند.پس علاوه بر ذات احدیت و حجاب نورانی آن تعین وجودی را خلیفه هویت غیبیه نیز می نامیم چرا که ...

  بیشتر بخوانید
 • ذات احدیت

  ذات احدیت ذات احدیت به عنوان بزرگترین حجاب وجودی سبب می شود که نه تنها مخلوقات بلکه اسماء و صفات هم به هو ...

  ذات احدیت ذات احدیت به عنوان بزرگترین حجاب وجودی سبب می شود که نه تنها مخلوقات بلکه اسماء و صفات هم به هویت غیبیه وجود راهی نداشته باشند زیرا به ذات احدیت بر می خورند. حتی اسم"الله"که جامع تمامی اسمای ...

  بیشتر بخوانید
 • – احدیت ذاتی

  احدیت ذاتی احدیت ذاتی اولین مرتبه از مراتب وجودی است که به طفیلی هویت غیبیه ظهور می کند و یک تعین نامحدود ...

  احدیت ذاتی احدیت ذاتی اولین مرتبه از مراتب وجودی است که به طفیلی هویت غیبیه ظهور می کند و یک تعین نامحدود است که خودش هیچ حکمى را نمى گیرد و به هیچ صفتى هم وصف نمى شود. از این دید حتى نباید او را به ن ...

  بیشتر بخوانید