احدیت ذات
  • مقام عندیت

    مقام عندیت مقام عندیت بر اولین مرتبه خلافت در وجود لایتناهی اطلاق می شود که بقیه عندیت ها همگی سایه آن مر ...

    مقام عندیت مقام عندیت بر اولین مرتبه خلافت در وجود لایتناهی اطلاق می شود که بقیه عندیت ها همگی سایه آن مرتبه می باشند و نهایتا در همان مرتبه که حقیقت عندیت است مستهلک و فانی می گردند. امام راحل(رضوان ...

    بیشتر بخوانید