احدیت عین
 • هویت غیبیه

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نوران ...

  هویت غیبیه امام خمینی(ره)با جملاتی چند درباره عدم شناخت هویت غیبیه و احدیت ذاتی وجود حق تعالی  کتاب نورانی و کلام عرفانی خویش را آغاز می کنند. در قرآن کریم از هویت غیبیه با عبارت " هو " یاد می شود که ...

  بیشتر بخوانید
 • ذات احدیت

  ذات احدیت ذات احدیت به عنوان بزرگترین حجاب وجودی سبب می شود که نه تنها مخلوقات بلکه اسماء و صفات هم به هو ...

  ذات احدیت ذات احدیت به عنوان بزرگترین حجاب وجودی سبب می شود که نه تنها مخلوقات بلکه اسماء و صفات هم به هویت غیبیه وجود راهی نداشته باشند زیرا به ذات احدیت بر می خورند. حتی اسم"الله"که جامع تمامی اسمای ...

  بیشتر بخوانید