احد لا بتاویل عدد
 • – مطلع ششم

  حلول و اتحاد در این بخش پیرامون نفی حلول و اتحاد صحبت می کنیم و مفهوم آن دو را شرح می دهیم و بر مبنای وحد ...

  حلول و اتحاد در این بخش پیرامون نفی حلول و اتحاد صحبت می کنیم و مفهوم آن دو را شرح می دهیم و بر مبنای وحدت وجود هر دو را مردود می دانیم. حلول یعنی یک چیز در چیزی دیگر وارد شود و اتحاد یعنی یک چیز با چ ...

  بیشتر بخوانید
 • – احدیت ذاتی

  احدیت ذاتی احدیت ذاتی اولین مرتبه از مراتب وجودی است که به طفیلی هویت غیبیه ظهور می کند و یک تعین نامحدود ...

  احدیت ذاتی احدیت ذاتی اولین مرتبه از مراتب وجودی است که به طفیلی هویت غیبیه ظهور می کند و یک تعین نامحدود است که خودش هیچ حکمى را نمى گیرد و به هیچ صفتى هم وصف نمى شود. از این دید حتى نباید او را به ن ...

  بیشتر بخوانید