ادراک خداوند
  • نور بیست و یکم

    ادراک خدا در این بخش توضیحاتی پیرامون ادراک خدا می دهیم و تبیین می کنیم که هر کسی وجود لایتناهی را فقط به ...

    ادراک خدا در این بخش توضیحاتی پیرامون ادراک خدا می دهیم و تبیین می کنیم که هر کسی وجود لایتناهی را فقط به اندازه ظرفیت جان خودش می شناسد و نه بیشتر از آن. نخستین مطلبی که درباره ادراک خدا باید گفت این ...

    بیشتر بخوانید