استجابت سریع دعا
  • – نص یازدهم

    استجابت دعا صدرالدین قونوی(قدس سره) در این نص به سر استجابت دعاها اشاره می کند که چرا در مورد برخی افراد ...

    استجابت دعا صدرالدین قونوی(قدس سره) در این نص به سر استجابت دعاها اشاره می کند که چرا در مورد برخی افراد زودتر و درباره بعضی دیگر دیرتر انجام می پذیرد. مقدمتا این را بیان می کنیم که هر مخلوقی با زبان ...

    بیشتر بخوانید