اسمای جلالیه
  • الرحمن الرحیم

    الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اولین اسم هایی هستند که پس از اسم"الله"ظهور می کنند و بقیه اسمای حسنی به طفیل ...

    الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اولین اسم هایی هستند که پس از اسم"الله"ظهور می کنند و بقیه اسمای حسنی به طفیلی آنها ظاهر می شوند. پس حتی اسمای غضبیه هم تحت رحمت خداوند هستند. منتها باید توجه داشت که این د ...

    بیشتر بخوانید